адыгабзэ » финыбз   Урыгъозэн


41 [тiокiитiурэ зырэ]

Урыгъозэн

-

+ 41 [neljäkymmentäyksi]

+ Suunnistus

41 [тIокIитIурэ зырэ]

Урыгъозэн

-

41 [neljäkymmentäyksi]

Suunnistus

Click to see the text:   
адыгабзэsuomi
Турист агентствэр тыдэ щыI? Mi--- m--------------- o-? +
Къалэм икарт сэщ пае шъуиIэна? On-- t----- k--------------- m------? +
Мы хьакIэщым унэ щыуубытын плъэкIыщта? Vo--- t----- v----- h-------------? +
   
Къэлэжъыр тыдэ щыI? Mi--- o- v---- k-------? +
Чылысыр тыдэ щыI? Mi--- o- t-----------? +
Музеир тыдэ щыI? Mi--- o- m----? +
   
Почтэ маркэхэр тыдэ щыпщэфынхэ плъэкIыщт? Mi--- v-- o---- p------------? +
Къэгъагъэхэр тыдэ щыпщэфынхэ плъэкIыщт? Mi--- v-- o---- k-----? +
Билетхэр тыдэ щыпщэфынхэ плъэкIыщт? Mi--- v-- o---- m-----------? +
   
Къухьэ уцупIэр тыдэ щыI? Mi--- o- s-----? +
Бэдзэрыр тыдэ щыI? Mi--- o- t---? +
Къэлэсэраир тыдэ щыI? Mi--- o- l----? +
   
Экскурсиер сыдигъуа зырагъажьэрэр? Mi----- o------ a----? +
Экскурсиер сыдигъуа заухырэр? Mi----- o------ l-----? +
Экскурсием сыд фэдиз уахътэу текIуадэрэр? Ku---- k---- o------ k-----? +
   
Сэ нэмыцыбзэкIэ гущыIэрэ гид сыфэягъ. Ha------- o------ j--- p---- s-----. +
Сэ итальяныбзэкIэ гущыIэрэ гид сыфэягъ. Ha------- o------ j--- p---- i------. +
Сэ французыбзэкIэ гущыIэрэ гид сыфэягъ. Ha------- o------ j--- p---- r------. +