адыгабзэ » финыбз   Урыгъозэн


41 [тiокiитiурэ зырэ]

Урыгъозэн

-

41 [neljäkymmentäyksi]

Suunnistus

41 [тIокIитIурэ зырэ]

Урыгъозэн

-

41 [neljäkymmentäyksi]

Suunnistus

Click to see the text:   
адыгабзэsuomi
Турист агентствэр тыдэ щыI? Mi--- m--------------- o-?
Къалэм икарт сэщ пае шъуиIэна? On-- t----- k--------------- m------?
Мы хьакIэщым унэ щыуубытын плъэкIыщта? Vo--- t----- v----- h-------------?
   
Къэлэжъыр тыдэ щыI? Mi--- o- v---- k-------?
Чылысыр тыдэ щыI? Mi--- o- t-----------?
Музеир тыдэ щыI? Mi--- o- m----?
   
Почтэ маркэхэр тыдэ щыпщэфынхэ плъэкIыщт? Mi--- v-- o---- p------------?
Къэгъагъэхэр тыдэ щыпщэфынхэ плъэкIыщт? Mi--- v-- o---- k-----?
Билетхэр тыдэ щыпщэфынхэ плъэкIыщт? Mi--- v-- o---- m-----------?
   
Къухьэ уцупIэр тыдэ щыI? Mi--- o- s-----?
Бэдзэрыр тыдэ щыI? Mi--- o- t---?
Къэлэсэраир тыдэ щыI? Mi--- o- l----?
   
Экскурсиер сыдигъуа зырагъажьэрэр? Mi----- o------ a----?
Экскурсиер сыдигъуа заухырэр? Mi----- o------ l-----?
Экскурсием сыд фэдиз уахътэу текIуадэрэр? Ku---- k---- o------ k-----?
   
Сэ нэмыцыбзэкIэ гущыIэрэ гид сыфэягъ. Ha------- o------ j--- p---- s-----.
Сэ итальяныбзэкIэ гущыIэрэ гид сыфэягъ. Ha------- o------ j--- p---- i------.
Сэ французыбзэкIэ гущыIэрэ гид сыфэягъ. Ha------- o------ j--- p---- r------.