адыгабзэ » финыбз   Тучанхэр


53 [шъэныкъорэ щырэ]

Тучанхэр

-

53 [viisikymmentäkolme]

Kauppoja / liikkeitä

53 [шъэныкъорэ щырэ]

Тучанхэр

-

53 [viisikymmentäkolme]

Kauppoja / liikkeitä

Click to see the text:   
адыгабзэsuomi
Спорт тучан тылъэхъу. Et----- u--------------.
Лыщэ тучан тылъэхъу. Et----- l----------.
Уц Iэзэгъу щапIэм тылъэхъу. Et----- a--------.
   
Футбол хьашъотоп тщэфы тшIоигъуагъ. Ha------ n-------- o---- j----------.
Нэкулъэу салями тщэфы тшIоигъуагъ. Ha------ n-------- o---- m----------.
Уц Iэзэгъухэр тщэфы тшIоигъуагъ. Ha------ n-------- o---- l--------.
   
Спорт тучан тылъэхъу, футбол хьашъотоп тщэфынэу. Et----- u-------------- o---------- j----------.
Лыщэ тучан тылъэхъу, нэкулъэу салями тщэфынэу. Et----- l---------- o---------- m----------.
Уц Iэзэгъу щапIэ тылъэхъу, уц Iэзэгъухэр тщэфынэу. Et----- a-------- o---------- l--------.
   
Сэ дышъэкI сылъэхъу. Et--- k----------.
Фототучаным сылъэхъу. Et--- v---------------.
IашIу-IушIухэр зыщащэрэм сылъэхъу. Et--- k----------.
   
Iалъын сщэфын сыгу хэлъ. Ai-- n-------- o---- s--------.
Фотоплёнкэ сщэфын сыгу хэлъ. Ai-- n-------- o---- f----------.
Торт сщэфын сыгу хэлъ. Ai-- n-------- o---- k----.
   
ДышъэкI сылъэхъу, Iалъын сщэфыным пае. Et--- k---------- o--------- s--------.
Фототучаным сылъэхъу, фотоплёнкэ сщэфыным пае. Et--- v--------------- o--------- f----------.
IашIу-IушIухэр зыщащэрэм сылъэхъу, торт сщэфыным пае. Et--- k---------- o--------- k----.