адыгабзэ » финыбз   Почтэм


59 [шъэныкъорэ бгъурэ]

Почтэм

-

59 [viisikymmentäyhdeksän]

Postitoimistossa

59 [шъэныкъорэ бгъурэ]

Почтэм

-

59 [viisikymmentäyhdeksän]

Postitoimistossa

Click to see the text:   
адыгабзэsuomi
Анахь почтэ благъэр тыдэ щыI? Mi--- o- l---- p------------?
Анахь почтэгупчэ благъэр чыжьа? On-- p---- m---- l--------- p---------------?
Анахь почтэ пхъонтэ благъэр тыдэ щыI? Mi--- o- l---- p------------?
   
Почтэ маркэ заулэ сищыкIагъ. Mi-- t-------- p--- p-----------.
Открыткэми письмэми апае. Yh--- k------- s--- t----- k--------.
Америкэм нэс почтэ уасэр тхьапш? Ku---- k----- p--------- A--------- o-?
   
Бгъэхьыщтым тхьапш къыщэчырэр? Ku---- p------ p------ o-?
Мыр авиапочтэкIэ стIупщын слъэкIыщта? Vo---- l------- s-- i---------?
Мыр тхьапшкIэ нэсыщт? Ku---- p------ k----- k----- s- o- p------?
   
Тэдэ телефонкIэ сызыщытеон слъэкIыщтыр? Mi--- v--- s------ p------?
Телефон унэ цIыкIоу анахь благъэр тыдэ щыI? Mi--- o- l---- p-----------?
Телефон картэхэр шъуиIа? On-- t----- p--------------?
   
Телефонхэр зыдэт тхылъ шъуиIа? On-- t----- p---------------?
Австрием икод шъуиIа? Ti-------- I-------- s------------?
ТIэкIу дэдэ къысаж, мары сыкъеплъыщт. Od------- h---- n--- o--- s---- s-----.
   
КIорэп. АдыкIэ ренэу мэгущыIэх. Li--- o- a--- v------.
Сыд фэдэ номера узытеуагъэр? Mi--- n------ v---------?
Апэ ноль итын фае! Te---- p---- e---- v----- n----!