адыгабзэ » финыбз   ПлъышъуацIэхэр 2


79 [тiокiищрэ пшiыкiубгъурэ]

ПлъышъуацIэхэр 2

-

79 [seitsemänkymmentäyhdeksän]

Adjektiiveja 2

79 [тIокIищрэ пшIыкIубгъурэ]

ПлъышъуацIэхэр 2

-

79 [seitsemänkymmentäyhdeksän]

Adjektiiveja 2

Click to see the text:   
адыгабзэsuomi
Джэнэ шхъуантIэ сщыгъ Mi----- o- s------ m---- p-------.
Джэнэ плъыжь сщыгъ Mi----- o- p------- m---- p-------.
Джэнэ уцышъо сщыгъ Mi----- o- v----- m---- p-------.
   
Iалъмэкъ шIуцIэр сэщэфы. Mi-- o---- m----- l-----.
Iалъмэкъ хьаплъыр сэщэфы. Mi-- o---- r------ l-----.
Iалъмэкъ фыжьыр сэщэфы. Mi-- o---- v-------- l-----.
   
МашинакIэ сищыкIагъ. Mi-- t-------- u---- a----.
Машинэ псынкIэ сищыкIагъ. Mi-- t-------- n----- a----.
Машинэ гупсэф сищыкIагъ. Mi-- t-------- m------ a----.
   
Бзылъфыгъэ хэкIотагъэ ышъхьагъкIэ тес. Tu---- y------- a--- v---- n-----.
Бзылъфыгъэ пщэр ышъхьагъкIэ тес. Tu---- y------- a--- l----- n-----.
Бзылъфыгъэ зэхэзыхын фалIэ ычIэгъкIэ чIэс. Tu---- a------- a--- u------ n-----.
   
ЦIыф гохьхэр тихьэкIагъэх. Vi------- o----- m------ v----.
ЦIыф шъхьэкIафэхэр тихьэкIагъэх. Vi------- o----- k---------- v----.
ЦIыф гъэшIэгъонхэр тихьэкIагъэх. Vi------- o----- k----------- v----.
   
Сэ кIэлэцIыкIу дэгъухэр сиIэх. Mi----- o- k------- l-----.
Ау сигъунэгъумэ якIэлэцIыкIухэр дысых. Mu--- n---------- o- n--------- l-----.
ШъуикIэлэцIыкIухэр IорышIэха? Ov---- t----- l------- k-------?