адыгабзэ » финыбз   ГущыIэухыгъэ гуадзэхэр 1


91 [тiокiиплiырэ пшiыкiузырэ]

ГущыIэухыгъэ гуадзэхэр 1

-

91 [yhdeksänkymmentäyksi]

Sivulauseita että-sanalla 1

91 [тIокIиплIырэ пшIыкIузырэ]

ГущыIэухыгъэ гуадзэхэр 1

-

91 [yhdeksänkymmentäyksi]

Sivulauseita että-sanalla 1

Click to see the text:   
адыгабзэsuomi
Енэгуягъо, неущ ом изытет нахьышIу хъункIэ. Sä- p------ e--- h-------.
Тыдэ о ар щыпшIэра? Mi--- t------- s--?
Сэгугъэ, нахьышIу хъунэу. To----- e--- s- p------.
   
Ар шъыпкъэу къэкIощт. Hä- t---- v-------.
Уицыхьэ телъа? On-- s- v-----?
Сэ сэшIапэ ар къызэрэкIощтыр. Ti----- e--- h-- t----.
   
Ар шъыпкъэу къытеощт. Hä- s------ v-------.
ШъыпкъэмкIэ? Oi------?
Ар телефонкIэ къытеонэу сэлъытэ. Lu----- e--- h-- s------.
   
Санэр, щэч хэмылъэу, жъы (ныбжь иI). Vi--- o- v------- v-----.
Ар ошIапа? Ti-------- s-- t-------?
Ащ ныбжь иIэу сыхэплъэ. Ol----- e--- s- o- v-----.
   
ТиIэшъхьэтет теплъэшIу иI. Po----- n------ k-------.
Арэущтэу ухаплъа? Ol------ s--- m-----?
ЦIыф дэхэ дэдэу сэлъытэ. Ol-- s--- m------ e--- h-- n------ j--- t------ k-------.
   
ТиIэшъхьэтет гъэнэфагъэу къэщэн иI. Po----- o- v------- t----------.
Арэущтэу шъыпкъэмкIэ ухаплъа? Us------- t------ n---?
Къэщэн иIэнкIэ мэхъу. Se o- h---- m----------- e--- h------ o- t----------.