адыгабзэ » французыбз   Зоопаркым


43 [тiокiитiурэ щырэ]

Зоопаркым

-

+ 43 [quarante-trois]

+ Au zoo

43 [тIокIитIурэ щырэ]

Зоопаркым

-

43 [quarante-trois]

Au zoo

Click to see the text:   
адыгабзэfrançais
Зоопаркыр модэ щыI. Le z-- e-- l-----. +
Жирафхэр модэ щыIэх. Le- g------ s--- l-----. +
Мышъэхэр тыдэ щыIэх? Où s--- l-- o--- ? +
   
Пылхэр тыдэ щыIэх? Où s--- l-- é-------- ? +
Блэхэр тыдэ щыIэх? Où s--- l-- s------- ? +
Аслъанхэр тыдэ щыIэх? Où s--- l-- l---- ? +
   
Сэ фотоаппарат сиI. J’-- u- a------- p----. +
Сэ видеокамерэ сиI. J’-- a---- u-- c-----------. +
Батарейкэр тыдэ щыI? Où p------ t------ d-- p---- ? +
   
Пингвинхэр тыдэ щыIэх? Où s--- l-- p-------- ? +
Кенгурухэр тыдэ щыIэх? Où s--- l-- k--------- ? +
Пэбжъакъохэр (носорогхэр) тыдэ щыIэх? Où s--- l-- r--------- ? +
   
ЩагуикIыпIэр тыдэ щыI? Où s--- l-- t-------- ? +
Кафер морары. Il y a u- c--- l-----. +
Рестораныр морары. Il y a u- r--------- l-----. +
   
Махъшэхэр тыдэ щыIэх? Où s--- l-- c------- ? +
Гориллэхэмрэ зебрэхэмрэ тыдэ щыIэх? Où s--- l-- g------- e- l-- z----- ? +
Къэплъанхэмрэ архъожъхэмрэ тыдэ щыIэх? Où s--- l-- t----- e- l-- c--------- ? +