адыгабзэ » французыбз   Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр


5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

5 [cinq]

Pays et langues

5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

5 [cinq]

Pays et langues

Click to see the text:   
адыгабзэfrançais
Джон Лондон щыщ. Je-- e-- d- L------.
Лондон Инджылызым щыI. Lo----- e-- s---- e- G--------------.
Ар (хъулъфыгъ) инджылызыбзэкIэ мэгущыIэ. Il p---- a------.
   
Марие Мадрид щыщ. Ma--- e-- d- M-----.
Мадрид Испанием щыI. Ma---- e-- s---- e- E------.
Ар (бзылъфыгъ) испаныбзэкIэ мэгущыIэ. El-- p---- e-------.
   
Пётррэ Мартэрэ Берлин щыщых. Pi---- e- M----- s--- d- B-----.
Берлин Германием щыI. Be---- e-- s---- e- A--------.
ШъуитIо нэмыцыбзэкIэ шъогущыIа? Pa--------- t--- l-- d--- a------- ?
   
Лондон къэлэ шъхьаI. Lo----- e-- u-- c-------.
Мадриди Берлини ахэри къэлэ шъхьаIэх. Ma---- e- B----- s--- a---- d-- c--------.
КъэлэшъхьаIэхэр иных ыкIи бырсырых. Le- c-------- s--- g------ e- b--------.
   
Франциер Европэм щыI. La F----- e-- s----- e- E-----.
Мысыр Африкэм щыI. L’------ e-- s----- e- A------.
Япониер Азием щыI. Le J---- e-- s---- e- A---.
   
Канадэр Темыр Америкэм щыI. Le C----- e-- s---- e- A------- d- N---.
Панамэр Гупчэ Америкэм щыI. Pa---- e-- s---- e- A------- c-------.
Бразилиер Къыблэ Америкэм щыI. Le B----- e-- s---- e- A------- d- S--.