адыгабзэ » французыбз   Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр


5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

+ 5 [cinq]

+ Pays et langues

5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

5 [cinq]

Pays et langues

Click to see the text:   
адыгабзэfrançais
Джон Лондон щыщ. Je-- e-- d- L------. +
Лондон Инджылызым щыI. Lo----- e-- s---- e- G--------------. +
Ар (хъулъфыгъ) инджылызыбзэкIэ мэгущыIэ. Il p---- a------. +
   
Марие Мадрид щыщ. Ma--- e-- d- M-----. +
Мадрид Испанием щыI. Ma---- e-- s---- e- E------. +
Ар (бзылъфыгъ) испаныбзэкIэ мэгущыIэ. El-- p---- e-------. +
   
Пётррэ Мартэрэ Берлин щыщых. Pi---- e- M----- s--- d- B-----. +
Берлин Германием щыI. Be---- e-- s---- e- A--------. +
ШъуитIо нэмыцыбзэкIэ шъогущыIа? Pa--------- t--- l-- d--- a------- ? +
   
Лондон къэлэ шъхьаI. Lo----- e-- u-- c-------. +
Мадриди Берлини ахэри къэлэ шъхьаIэх. Ma---- e- B----- s--- a---- d-- c--------. +
КъэлэшъхьаIэхэр иных ыкIи бырсырых. Le- c-------- s--- g------ e- b--------. +
   
Франциер Европэм щыI. La F----- e-- s----- e- E-----. +
Мысыр Африкэм щыI. L’------ e-- s----- e- A------. +
Япониер Азием щыI. Le J---- e-- s---- e- A---. +
   
Канадэр Темыр Америкэм щыI. Le C----- e-- s---- e- A------- d- N---. +
Панамэр Гупчэ Америкэм щыI. Pa---- e-- s---- e- A------- c-------. +
Бразилиер Къыблэ Америкэм щыI. Le B----- e-- s---- e- A------- d- S--. +