адыгабзэ » хорватыбз   Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр


5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

5 [pet]

Zemlje i jezici

5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

5 [pet]

Zemlje i jezici

Click to see the text:   
адыгабзэhrvatski
Джон Лондон щыщ. Jo-- j- i- L------.
Лондон Инджылызым щыI. Lo---- j- u V------ B--------.
Ар (хъулъфыгъ) инджылызыбзэкIэ мэгущыIэ. On g----- e-------.
   
Марие Мадрид щыщ. Ma---- j- i- M------.
Мадрид Испанием щыI. Ma---- j- u Š----------.
Ар (бзылъфыгъ) испаныбзэкIэ мэгущыIэ. On- g----- š---------.
   
Пётррэ Мартэрэ Берлин щыщых. Pe--- i M----- s- i- B------.
Берлин Германием щыI. Be---- j- u N--------.
ШъуитIо нэмыцыбзэкIэ шъогущыIа? Go------ l- o---- n-------?
   
Лондон къэлэ шъхьаI. Lo---- j- g----- g---.
Мадриди Берлини ахэри къэлэ шъхьаIэх. Ma---- i B----- s- t------ g----- g------.
КъэлэшъхьаIэхэр иных ыкIи бырсырых. Gl---- g------ s- v----- i b----.
   
Франциер Европэм щыI. Fr------- j- u E-----.
Мысыр Африкэм щыI. Eg---- j- u A-----.
Япониер Азием щыI. Ja--- j- u A----.
   
Канадэр Темыр Америкэм щыI. Ka---- j- u S-------- A------.
Панамэр Гупчэ Америкэм щыI. Pa---- j- u S------- A------.
Бразилиер Къыблэ Америкэм щыI. Br---- j- u J----- A------.