адыгабзэ » венгрыбз   Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр


5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

5 [öt]

Országok és nyelvek

5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

5 [öt]

Országok és nyelvek

Click to see the text:   
адыгабзэmagyar
Джон Лондон щыщ. Jo-- l------.
Лондон Инджылызым щыI. Lo---- N--------------- v--.
Ар (хъулъфыгъ) инджылызыбзэкIэ мэгущыIэ. Ő a------ b-----.
   
Марие Мадрид щыщ. Ma--- m------.
Мадрид Испанием щыI. Ma---- S--------------- v--.
Ар (бзылъфыгъ) испаныбзэкIэ мэгущыIэ. Ő (n- / l----) s-------- b-----.
   
Пётррэ Мартэрэ Берлин щыщых. Pe--- é- M----- b--------.
Берлин Германием щыI. Be---- N------------- v--.
ШъуитIо нэмыцыбзэкIэ шъогущыIа? Be------- m--------- n------?
   
Лондон къэлэ шъхьаI. Lo---- e-- f------.
Мадриди Берлини ахэри къэлэ шъхьаIэх. Ma---- é- B----- i- f------.
КъэлэшъхьаIэхэр иных ыкIи бырсырых. A f-------- n----- é- z------.
   
Франциер Европэм щыI. Fr----------- E-------- v--.
Мысыр Африкэм щыI. Eg------ A-------- v--.
Япониер Азием щыI. Ja--- Á------- v--.
   
Канадэр Темыр Америкэм щыI. Ka---- É--------------- v--.
Панамэр Гупчэ Америкэм щыI. Pa---- K--------------- v--.
Бразилиер Къыблэ Америкэм щыI. Br------ D------------- v--.