адыгабзэ » армянский   Зыгорэм ишъхьаусыгъохэр къэгъэлъэгъон 3


77 [тiокiищрэ пшiыкiублырэ]

Зыгорэм ишъхьаусыгъохэр къэгъэлъэгъон 3

-

77 [յոթանասունյոթ]
77 [yot’anasunyot’]

ինչ որ բան հիմնավորել 3
inch’ vor ban himnavorel 3

77 [тIокIищрэ пшIыкIублырэ]

Зыгорэм ишъхьаусыгъохэр къэгъэлъэгъон 3

-

77 [յոթանասունյոթ]
77 [yot’anasunyot’]

ինչ որ բան հիմնավորել 3
inch’ vor ban himnavorel 3

Click to see the text:   
адыгабзэհայերեն
Сыда тортыр зыкIэмышхырэр? Ին---- չ-- տ---- ո------
I------ c----- t----- u--m
Сэ зыхэзгъэкIын фае. Ես պ--- է ն-------
Y-- p---- e n-----m
Сэ ар сшхырэп, сыда пIомэ зыхэзгъэкIын фаешъ ары. Ես դ- չ-- ո------ ո------- պ--- է ն-------
Y-- d- c---- u---- v--------- p---- e n-----m
   
Сыда пивэ узыкIемышъорэр? Ին---- չ-- գ-------- խ-----
I------ c----- g------- k---m
Сэ машинэр (кур) зесфэн фае. Ես պ--- է դ-- մ----- վ-----
Y-- p---- e d--- m------- v---m
Сэ ащ сызыкIемышъорэр, джыри машинэр (кур) зесфэн фаешъ ары. Ես չ-- խ----- ո------- դ-- պ--- է մ----- վ-----
Y-- c----- k----- v--------- d--- p---- e m------- v---m
   
Сыда кофе узыкIемышъорэр? Ին---- չ-- ս----- խ-----
I------ c----- s----- k---m
Ар чъыIэ. Սա-- է-
S---- e
Сэ ащ сызыкIемышъорэр, ар чъыIэшъ ары. Ես չ-- խ----- ո------- ս--- է-
Y-- c----- k----- v--------- s---- e
   
Сыда щай узыкIемышъорэр? Ին---- չ-- թ--- խ-----
I------ c----- t----- k---m
Сэ шъоущыгъу сиIэп. Ես շ-------- չ------
Y-- s---------- c-----m
Сэ ащ сызыкIемышъорэр, шъоущыгъу сиIэпышъ ары. Ես չ-- խ----- ո------- շ-------- չ------
Y-- c----- k----- v--------- s---------- c-----m
   
Сыда лэпсыр зыкIэмышхырэр? Ին---- չ-- ա----- ո------
I------ c------ a---- u--m
Сэ ащ сыкIэлъэIугъагъэп. Ես դ- չ-- պ--------
Y-- d- c----- p------l
Сэ ар зыкIэсымышхырэр, къысфахьынэу сыкIэлъэIугъагъэпышъ ары. Ես չ-- ո------ ո------- ե- դ- չ-- պ--------
Y-- c----- u---- v--------- y-- d- c----- p------l
   
Сыда лыр зыкIэмышхырэр? Ին---- չ-- մ--- ո------
I------ c------ m--- u--m
Сэ сылымышх (сывегетарианц). Ես բ------- ե--
Y-- b------ y-m
Сэ ар зыкIэсымышхырэр сылымышхышъ (сывегетарианцэшъ) ары. Ես մ--- չ-- ո------ ո------- ե- բ------- չ---
Y-- m--- c----- u---- v--------- y-- b------ c----m