адыгабзэ » индонезиябз   Унэр гъэкъэбзэн


18 [пшiыкiуи]

Унэр гъэкъэбзэн

-

18 [delapan belas]

Membersihkan rumah

18 [пшIыкIуи]

Унэр гъэкъэбзэн

-

18 [delapan belas]

Membersihkan rumah

Click to see the text:   
адыгабзэbahasa Indonesia
Непэ шэмбэт. Ha-- i-- h--- S----.
Непэ уахътэ тиI. Ka-- p---- w---- p--- h--- i--.
Непэ тэ фэтэрыр тэгъэкъабзэ. Ha-- i-- k--- m----------- r----.
   
Сэ гъэпскIыпIэр сэгъэкъабзэ. Sa-- m----------- k---- m----.
Сишъхьагъусэ машинэр (кур) етхьакIы. Su--- s--- m------ m----.
КIалэмэ кушъхьэфачъэхэр агъэкъабзэх. An------- m----------- s-----.
   
Нанэ къэгъагъэмэ псы акIегъахъо. Ne--- m------- b----.
КIэлэцIыкIумэ кIэлэцIыкIу унэр къызэIуахы. An------- m---------- k---- t---- m-----.
Сишъхьагъусэ зыщытхэрэ столыр (Iанэр) къызэIуехы. Su--- s--- m---------- m--- k-------.
   
Сэ гыкIэлъэ машинэм гыкIынхэр дэсэлъхьэх. Sa-- m--------- c----- k- d---- m---- c---.
Сэ гыкIыгъэхэр пысэлъэх. Sa-- m---------- b--- y--- b--- d-----.
Сэ гыкIыгъэмэ ут атесэдзэ. Sa-- m--------- b---.
   
Шъхьангъупчъэхэр шIоих. Je------------- i-- k----.
Джэхашъор шIои. La---- i-- k----.
Шыкъухэр шIоих. Pi---- d-- g---- i-- k----.
   
Хэта шъхьангъупчъэхэр зытхьакIрэр? Si--- y--- m----------- j------?
Хэта сапэхэр атезыхрэр? Si--- y--- m------- d---?
Хэта шыкъухэр зытхьакIрэр? Si--- y--- m------ p----- d-- g----?