адыгабзэ » индонезиябз   Щэфэн


51 [шъэныкъорэ зырэ]

Щэфэн

-

51 [lima puluh satu]

Melakukan kegiatan

51 [шъэныкъорэ зырэ]

Щэфэн

-

51 [lima puluh satu]

Melakukan kegiatan

Click to see the text:   
адыгабзэbahasa Indonesia
ТхылъIыгъыпIэм сыкIонэу сыфай. Sa-- i---- k- p-----------.
Тхылъыщэ тучаным сыкIонэу сыфай. Sa-- i---- k- t--- b---.
ГъэзетщэпIэ киоскым сыкIонэу сыфай. Sa-- i---- k- k---.
   
Сэ тхылъ хьафэу къэсштэнэу сыфай. Sa-- i---- m------- b---.
Сэ тхылъ сщэфынэу сыфай. Sa-- i---- m------ b---.
Сэ гъэзет сщэфынэу сыфай. Sa-- i---- m------ k----.
   
ТхылъIыгъыпIэм сыкIонышъ, тхылъ къисхынэу сыфай. Sa-- i---- k- p----------- u---- m------- b---.
Тхылъыщэ тучаным сыкIонышъ, тхылъ къэсщэфынэу сыфай. Sa-- i---- k- t--- b--- u---- m------ b---.
ГъэзетщапIэм сыкIонышъ, гъэзет къэсщэфынэу сыфай. Sa-- i---- k- k--- u---- m------ k----.
   
НэIазэм дэжь сыкIонэу сыфай. Sa-- i---- k- t--- k-------.
Супермаркетым сыкIонэу сыфай. Sa-- i---- k- s----------.
ХьалыгъущапIэм сыкIонэу сыфай. Sa-- i---- k- t--- r---.
   
Нэгъунджэ къэсщэфынэу сыфай. Sa-- i---- m------ k-------.
ПкIышъхьэ-мышъхьэхэмрэ хэтэрыкIхэмрэ къэсщэфынэу сыфай. Sa-- i---- m------ b--- d-- s------.
Хьалыжъощыхьагъэхэмрэ хьалыгъурэ къэсщэфынэу сыфай. Sa-- i---- m------ r--- b---- d-- b------ r---.
   
НэIазэм дэжь сыкIонышъ, нэгъунджэ къэсщэфынэу сыфай. Sa-- i---- k- t--- k------- u---- m------ k-------.
Тучаным сыфай, пкIышъхьэ-мышъхьэхэмрэ хэтэрыкIхэмрэ къэсщэфынэу. Sa-- i---- k- s---------- u---- m------ b--- d-- s------.
ХьалыгъущапIэм сыфай, хьалыжъощыхьагъэхэмрэ хьалыгъурэ къэсщэфынэу. Sa-- i---- k- t--- r--- u---- m------ r--- b---- d-- b------ r---.