адыгабзэ » индонезиябз   Лэжьэн / Iоф шIэн


55 [шъэныкъорэ тфырэ]

Лэжьэн / Iоф шIэн

-

55 [lima puluh lima]

Pekerjaan

55 [шъэныкъорэ тфырэ]

Лэжьэн / Iоф шIэн

-

55 [lima puluh lima]

Pekerjaan

Click to see the text:   
адыгабзэbahasa Indonesia
Сыд уисэнэхьатэу улажьэрэ? Ap- p-------- A---?
Сишъхьагъусэ (силI) исэнэхьаткIэ врач. Su--- s--- d-----.
Сэ сымедсестра, ныкъо-Iахьэу сэлажьэ. Sa-- b------ p---- w---- s------ p------.
   
Бэ темышIэу пенсием тыкIощт. Se------ l--- k--- m------- p------.
ХэбзэIахьэр иныIо. Ta--- p------- m---- t-----.
Медицинэ страховкэри бащэ. As------ k-------- j--- t-----.
   
Сыд сэнэхьат къыхэпхымэ пшIоигъу? Ka-- i---- m------ a--?
Сэ инженер сыхъу сшIоигъу. Sa-- i---- m------ i-------.
Сэ университетым сыщеджэнэу сыфай. Sa-- m-- b------ d- u----------.
   
Сэ сыстажёр. Sa-- s------ p--------.
Сэ къэзлэжьрэр бэп. Pe--------- s--- t---- b-----.
Практикэр IэкIыбым щысэхьы. Sa-- k---- p------ d- l--- n-----.
   
Мыр тиIэшъхьэтет. In- b-- s---.
IофшIэгъу дэгъухэр сиIэх. Sa-- m------- k------------ y--- b---.
Щэджэгъуашхэм ренэу шхапIэм тызэдэкIох. Ka-- s----- k- k----- p--- s---- h---.
   
Сэ IофшIэн сылъэхъу. Sa-- m------ p--------.
Илъэс хъугъэ IофшIэн зысымыгъотрэр. Su--- s------ i-- s--- t---- m------- p--------.
IофшIэнынчъэу мы къэралыгъом исыр бэ дэд. Di n----- i-- a-- t------ b----- p-----------.