адыгабзэ » индонезиябз   ЗэрэзэкIэлъыкIорэ номерхэр


61 [тiокiищрэ зырэ]

ЗэрэзэкIэлъыкIорэ номерхэр

-

+ 61 [enam puluh satu]

+ Hitungan nomor urut

61 [тIокIищрэ зырэ]

ЗэрэзэкIэлъыкIорэ номерхэр

-

61 [enam puluh satu]

Hitungan nomor urut

Click to see the text:   
адыгабзэbahasa Indonesia
Апэрэ мазэр – щылэ. Bu--- p------ a----- J------. +
ЯтIонэрэ мазэр – мэзай. Bu--- k---- a----- F-------. +
Ящэнэрэ мазэр – гъэтхапэ. Bu--- k----- a----- M----. +
   
ЯплIэнрэ мазэр – мэлылъфэгъу. Bu--- k------ a----- A----. +
Ятфэнэрэ мазэр – жъоныгъуакI. Bu--- k----- a----- M--. +
Яхэнэрэ мазэр – мэкъуогъу. Bu--- k----- a----- J---. +
   
Мэзихыр – илъэсым ызыныкъу. En-- b---- b------ s------- t----. +
Щылэ, мэзай, гъэтхапэ, Ja------ F-------- M----, +
мэлылъфэгъу, жъоныгъуакI ыкIи мэкъуогъу. Ap---- M-- d-- J---. +
   
Яблэнэрэ мазэр – бэдзэогъу. Bu--- k------ a----- J---. +
Яенэрэ мазэр – шышъхьаIу. Bu--- k-------- a----- A------. +
Ябгъонэрэ мазэр – Iоныгъо. Bu--- k--------- a----- S--------. +
   
ЯпшIэнэрэ мазэр – чъэпыогъу. Bu--- k-------- a----- O------. +
ЯпшIыкIузэнэрэ мазэр – шэкIогъу. Bu--- k-------- a----- N-------. +
ЯпшIыкIутIонэрэ мазэр – тыгъэгъазэ. Bu--- k---- b---- a----- D-------. +
   
Мэзэ пшIыкIутIур – илъэс. Du- b---- b---- a----- s--- t----. +
Бэдзэогъу, шышъхьаIу, Iоныгъо, Ju--- A------- S--------, +
чъэпыогъу, шэкIогъу ыкIи тыгъэгъазэ. Ok------ N------- d-- D-------. +