адыгабзэ » индонезиябз   ЗэрэзэкIэлъыкIорэ номерхэр


61 [тiокiищрэ зырэ]

ЗэрэзэкIэлъыкIорэ номерхэр

-

61 [enam puluh satu]

Hitungan nomor urut

61 [тIокIищрэ зырэ]

ЗэрэзэкIэлъыкIорэ номерхэр

-

61 [enam puluh satu]

Hitungan nomor urut

Click to see the text:   
адыгабзэbahasa Indonesia
Апэрэ мазэр – щылэ. Bu--- p------ a----- J------.
ЯтIонэрэ мазэр – мэзай. Bu--- k---- a----- F-------.
Ящэнэрэ мазэр – гъэтхапэ. Bu--- k----- a----- M----.
   
ЯплIэнрэ мазэр – мэлылъфэгъу. Bu--- k------ a----- A----.
Ятфэнэрэ мазэр – жъоныгъуакI. Bu--- k----- a----- M--.
Яхэнэрэ мазэр – мэкъуогъу. Bu--- k----- a----- J---.
   
Мэзихыр – илъэсым ызыныкъу. En-- b---- b------ s------- t----.
Щылэ, мэзай, гъэтхапэ, Ja------ F-------- M----,
мэлылъфэгъу, жъоныгъуакI ыкIи мэкъуогъу. Ap---- M-- d-- J---.
   
Яблэнэрэ мазэр – бэдзэогъу. Bu--- k------ a----- J---.
Яенэрэ мазэр – шышъхьаIу. Bu--- k-------- a----- A------.
Ябгъонэрэ мазэр – Iоныгъо. Bu--- k--------- a----- S--------.
   
ЯпшIэнэрэ мазэр – чъэпыогъу. Bu--- k-------- a----- O------.
ЯпшIыкIузэнэрэ мазэр – шэкIогъу. Bu--- k-------- a----- N-------.
ЯпшIыкIутIонэрэ мазэр – тыгъэгъазэ. Bu--- k---- b---- a----- D-------.
   
Мэзэ пшIыкIутIур – илъэс. Du- b---- b---- a----- s--- t----.
Бэдзэогъу, шышъхьаIу, Iоныгъо, Ju--- A------- S--------,
чъэпыогъу, шэкIогъу ыкIи тыгъэгъазэ. Ok------ N------- d-- D-------.