адыгабзэ » итальяныбз   Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр


5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

5 [cinque]

Paesi e lingue

5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

5 [cinque]

Paesi e lingue

Click to see the text:   
адыгабзэitaliano
Джон Лондон щыщ. Jo-- è d- L-----.
Лондон Инджылызым щыI. Lo---- s- t---- i- I----------.
Ар (хъулъфыгъ) инджылызыбзэкIэ мэгущыIэ. Lu- p---- i------.
   
Марие Мадрид щыщ. Ma--- è d- M-----.
Мадрид Испанием щыI. Ma---- s- t---- i- S-----.
Ар (бзылъфыгъ) испаныбзэкIэ мэгущыIэ. Le- p---- s-------.
   
Пётррэ Мартэрэ Берлин щыщых. Pe--- e M----- s--- d- B------.
Берлин Германием щыI. Be----- s- t---- i- G-------.
ШъуитIо нэмыцыбзэкIэ шъогущыIа? Pa----- t------ v-- d--?
   
Лондон къэлэ шъхьаI. Lo---- è u-- c-------.
Мадриди Берлини ахэри къэлэ шъхьаIэх. An--- M----- e B------ s--- c-------.
КъэлэшъхьаIэхэр иных ыкIи бырсырых. Le c------- s--- g----- e r-------.
   
Франциер Европэм щыI. La F------ s- t---- i- E-----.
Мысыр Африкэм щыI. L’------ s- t---- i- A-----.
Япониер Азием щыI. Il G------- s- t---- i- A---.
   
Канадэр Темыр Америкэм щыI. Il C----- s- t---- n----------- d-- n---.
Панамэр Гупчэ Америкэм щыI. Il P----- s- t---- n----------- c-------.
Бразилиер Къыблэ Америкэм щыI. Il B------ s- t---- n----------- d-- s--.