адыгабзэ » итальяныбз   Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр


5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

+ 5 [cinque]

+ Paesi e lingue

Click to see the text:   
адыгабзэitaliano
Джон Лондон щыщ. Jo-- è d- L-----. +
Лондон Инджылызым щыI. Lo---- s- t---- i- I----------. +
Ар (хъулъфыгъ) инджылызыбзэкIэ мэгущыIэ. Lu- p---- i------. +
   
Марие Мадрид щыщ. Ma--- è d- M-----. +
Мадрид Испанием щыI. Ma---- s- t---- i- S-----. +
Ар (бзылъфыгъ) испаныбзэкIэ мэгущыIэ. Le- p---- s-------. +
   
Пётррэ Мартэрэ Берлин щыщых. Pe--- e M----- s--- d- B------. +
Берлин Германием щыI. Be----- s- t---- i- G-------. +
ШъуитIо нэмыцыбзэкIэ шъогущыIа? Pa----- t------ v-- d--? +
   
Лондон къэлэ шъхьаI. Lo---- è u-- c-------. +
Мадриди Берлини ахэри къэлэ шъхьаIэх. An--- M----- e B------ s--- c-------. +
КъэлэшъхьаIэхэр иных ыкIи бырсырых. Le c------- s--- g----- e r-------. +
   
Франциер Европэм щыI. La F------ s- t---- i- E-----. +
Мысыр Африкэм щыI. L’------ s- t---- i- A-----. +
Япониер Азием щыI. Il G------- s- t---- i- A---. +
   
Канадэр Темыр Америкэм щыI. Il C----- s- t---- n----------- d-- n---. +
Панамэр Гупчэ Америкэм щыI. Il P----- s- t---- n----------- c-------. +
Бразилиер Къыблэ Америкэм щыI. Il B------ s- t---- n----------- d-- s--. +