адыгабзэ » итальяныбз   УпчIэ къэтыныр 1


62 [тiокiищрэ тiурэ]

УпчIэ къэтыныр 1

-

62 [sessantadue]

Fare domande 1

62 [тIокIищрэ тIурэ]

УпчIэ къэтыныр 1

-

62 [sessantadue]

Fare domande 1

Click to see the text:   
адыгабзэitaliano
ЗэгъэшIэн im------ / s------e
КIэлэеджакIомэ ба зэрагъашIэрэр? Gl- a------ s------- m----?
Хьау, зэрагъашIэрэр макIэ. No- s------- p---.
   
упчIэн ch-----e
КIэлэегъаджэм бэрэ упчIэ ешъота? Ch---- s----- a-------------?
Хьау, сэ ащ (хъулъфыгъ) бэрэ сеупчIырэп. No- n-- g-- c----- s-----.
   
Джэуап тын ri-------e
Хъущтмэ, джэуап къысэт. Ri------- p-- f-----.
Джэуап къэсэты. Io r-------.
   
Iоф шIэн / лэжьэн la-----e
Джыдэдэм ащ (хъулфыгъ) Iоф ешIа? Lu- s-- l--------?
Ары, джыдэдэм ащ (хъулфыгъ) Iоф ешIэ. Sì- s-- l--------.
   
къэкIон ve---e
ШъукъэкIуа? Vi---?
Ары, джыдэдэм тыкъэкIощт. Sì- v------ s-----.
   
псэун ab----e
Узыщыпсэурэр Берлина? Ab--- a B------?
Ары, сызыщыпсэурэр Берлин. Sì- a---- a B------.