адыгабзэ » японыбз   IофшIэн лъэпкъхэр


13 [пшiыкiущы]

IофшIэн лъэпкъхэр

-

+ 13 [十三]13 [Jūzō]

+ 仕事shigoto

13 [пшIыкIущы]

IофшIэн лъэпкъхэр

-

13 [十三]
13 [Jūzō]

仕事
shigoto

Click to see the text:   
адыгабзэ日本語
Мартэ сыда ышIэрэр? マル-- 何- し- い-- か ?
m----- w- n--- o s---- i---- k-?
+
Ащ офисым Iоф щешIэ. 彼女- オ---- 働-- い-- 。
k----- w- o---- d- h-------- i----.
+
Ар компьютерым рэлажьэ. 彼女- コ------- 仕-- し- い-- 。
k----- w- k------- d- s------ o s---- i----.
+
   
Мартэ тыдэ щыI? マル-- ど--- か ?
m----- w- d------- k-?
+
Кином щыI. 映画-- い-- 。
e------ n- i----.
+
Ар фильмэм еплъы. 彼女- 映-- 見- い-- 。
k----- w- e--- o m--- i----.
+
   
Пётр сыда ышIэрэр? ピー--- 何- し- い-- か ?
p--- w- n--- o s---- i---- k-?
+
Ар университетым щеджэ. 彼は 大-- 勉--- い-- 。
k--- w- d------ d- b----- s---- i----.
+
Ащ бзэхэр зэрегъашIэх. 彼は 言-- 勉--- い-- 。
k--- w- g---- o b----- s---- i----.
+
   
Пётр тыдэ щыI? ピー--- ど- で- か ?
p--- w- d------- k-?
+
Кафэм щыI. カフ-- い-- 。
k--- n- i----.
+
Ар кофе ешъо. 彼は コ---- 飲-- い-- 。
k--- w- k--- o n---- i----.
+
   
Тэдэ кIонхэр ахэм якIас? 彼ら- ど-- 行--- 好--- か ?
k----- w- d---------- g- s------- k-?
+
Концертым. コン--- で- 。
k----------.
+
Музыкэм едэIунхэр ахэм якIас. 彼ら- 音-- 聴--- 好--- 。
k----- w- o----- o k--- n- g- s-------.
+
   
Ахэм тыда зыдэкIонхэр ямыкIасэр? 彼ら- 行--- 嫌-- と--- あ--- か ?
k----- w- i-- n- g- k------ t----- w- a------ k-?
+
Дискотекэр ары. ディ-- で- 。
d---------.
+
Ахэм къэшъоныр якIасэп. 彼ら- ダ--- 好--- な-- で- 。
k----- w- d---- w- s----- w- n-- n-----.
+