адыгабзэ » японыбз   ХьакIэщым – Къэсыныр


27 [тiокiырэ блырэ]

ХьакIэщым – Къэсыныр

-

27 [二十七]
27 [Nijūnana]

ホテルで-到着
hoterude - tōchaku

27 [тIокIырэ блырэ]

ХьакIэщым – Къэсыныр

-

27 [二十七]
27 [Nijūnana]

ホテルで-到着
hoterude - tōchaku

Click to see the text:   
адыгабзэ日本語
Унэ нэкI шъуиIа? 部屋--------
h--- w- s-------- k-?
Сэ унэ къызыфязгъэгъэнэгъагъ. 部屋----------
h--- o y----- s---- a------.
Сэ слъэкъуацIэ Мюллер. 私の----------
w--------------- m--------.
   
Сэ зы нэбгырэм пае унэ сыфай. シン---------------
s----------- h------- o------------.
Сэ нэбгыритIумэ апае унэ сыфай. ダブ--------------
d--------- h------- o------------.
Мы унэм зы чэщ щипхыным тхьапш тефэрэр? 一泊-------
i----- i-------- k-?
   
Сэ гъэпскIыпIэ хэтэу унэ сыфай. バス---------------
b--- t--------- n- h--- o o------------.
Сэ душ хэтэу унэ сыфай. シャ---------------
s---------- n- h--- o o------------.
Унэм сеплъымэ хъущта? 部屋-----------
h--- o m----- m-------- k-?
   
Мыщ гараж щыIа? 車庫-------
s---- w- a------ k-?
Мыщ сейф щыIа? 金庫-------
k---- w- a------ k-?
Мыщ факс щыIа? ファ----------
f------ w- a------ k-?
   
Дэгъу, унэр сэштэ. この-------
k--- h--- n- s------.
IункIыбзэхэр мары. 鍵は------
k--- w- k----------.
Мыр сибагаж. これ--------
k--- g- w------ n- n----------.
   
Сыхьатыр тхьапшым пчэдыжьышхэ арагъэшIыра? 朝食-------
c------- w- i---------?
Сыхьатыр тхьапшым щэджэгъуашхэ арагъэшIыра? 昼食-------
c------- w- i---------?
Сыхьатыр тхьапшым пчыхьэшъхьашхэ арагъэшIыра? 夕食-------
y------ w- i---------?