адыгабзэ » литвабзэ   ХьакIэщым – Тхьаусыхэ


28 [тiокiырэ ирэ]

ХьакIэщым – Тхьаусыхэ

-

28 [dvidešimt aštuoni]

Viešbutyje – skundai

28 [тIокIырэ ирэ]

ХьакIэщым – Тхьаусыхэ

-

28 [dvidešimt aštuoni]

Viešbutyje – skundai

Click to see the text:   
адыгабзэlietuvių
Душым Iоф ышIэрэп. Du--- n-------.
Псы фабэ щыIэп. Ne---- k------ v-----.
Мыр бгъэцэкIэжьын плъэкIыщтба? Ar g----- s--------?
   
Унэм телефон итэп. Ka------- n--- t-------.
Унэм телевизор итэп. Ka------- n--- t------------.
Унэм балкон иIэп. Ka------ b- b------.
   
Унэм щыбырысыр дэд. Ka------ (y--) p-- d--- t-----------.
Унэр цIыкIу дэд. Ka------ (y--) p-- m----.
Унэр шIункIы дэд. Ka------ (y--) p-- t-----.
   
ГъэфэбапIэм Iоф ышIэрэп. Ši------ n-------.
Жьыгъэкъабзэм Iоф ышIэрэп. Ko------------- n-------.
Телевизорыр къутагъэ. Te---------- s------.
   
Ар сыгу рихьырэп. Ma- n--------.
Ар сэркIэ лъэпIаIо. Ma- p-- b-----.
Нахь пыутэу зыгорэ шъуиIа? Ar t----- k- n--- p-------?
   
Мы Iэгъо-благъом ныбжьыкIэ псэупIэ щыIа? Ar n-------- y-- j------ n------- n----?
Мы Iэгъо-благъом зыгъэпсэфыпIэ щыIа? Ar n-------- y-- p--------?
Мы Iэгъо-благъом ресторан щыIа? Ar n-------- y-- r---------?