адыгабзэ » литвабзэ   Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр


5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

5 [penki]

Šalys ir kalbos

5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

5 [penki]

Šalys ir kalbos

Click to see the text:   
адыгабзэlietuvių
Джон Лондон щыщ. Dž---- y-- i- L------.
Лондон Инджылызым щыI. Lo------ y-- D--------- B----------.
Ар (хъулъфыгъ) инджылызыбзэкIэ мэгущыIэ. Ji- k---- a--------.
   
Марие Мадрид щыщ. Ma---- y-- i- M------.
Мадрид Испанием щыI. Ma------ y-- I---------.
Ар (бзылъфыгъ) испаныбзэкIэ мэгущыIэ. Ji k---- i---------.
   
Пётррэ Мартэрэ Берлин щыщых. Pė----- i- M---- y-- i- B------.
Берлин Германием щыI. Be------ y-- V----------.
ШъуитIо нэмыцыбзэкIэ шъогущыIа? Ar (j--) a-- k------ v-------?
   
Лондон къэлэ шъхьаI. Lo------ y-- s------.
Мадриди Берлини ахэри къэлэ шъхьаIэх. Ma------ i- B------- y-- t--- p-- s-------.
КъэлэшъхьаIэхэр иных ыкIи бырсырых. So------ y-- d------ i- t-----------.
   
Франциер Европэм щыI. Pr-------- y-- E-------.
Мысыр Африкэм щыI. Eg----- y-- A-------.
Япониер Азием щыI. Ja------ y-- A------.
   
Канадэр Темыр Америкэм щыI. Ka---- y-- Š------ A--------.
Панамэр Гупчэ Америкэм щыI. Pa---- y-- V------ A--------.
Бразилиер Къыблэ Америкэм щыI. Br------- y-- P---- A--------.