адыгабзэ » литвабзэ   Почтэм


59 [шъэныкъорэ бгъурэ]

Почтэм

-

59 [penkiasdešimt devyni]

Pašte

59 [шъэныкъорэ бгъурэ]

Почтэм

-

59 [penkiasdešimt devyni]

Pašte

Click to see the text:   
адыгабзэlietuvių
Анахь почтэ благъэр тыдэ щыI? Ku- (y--) a----------- p-----?
Анахь почтэгупчэ благъэр чыжьа? Ar t--- i-- a---------- p----?
Анахь почтэ пхъонтэ благъэр тыдэ щыI? Ku- (y--) a---------- p---- d-----?
   
Почтэ маркэ заулэ сищыкIагъ. Ma- r----- k---- p---- ž-----.
Открыткэми письмэми апае. At------- i- l------.
Америкэм нэс почтэ уасэр тхьапш? Ko-- (y--) s------- m------- į A------?
   
Бгъэхьыщтым тхьапш къыщэчырэр? Ki-- s----- s--------?
Мыр авиапочтэкIэ стIупщын слъэкIыщта? Ar g---- s----- j- o-- p----?
Мыр тхьапшкIэ нэсыщт? Ka-- i---- j-- e--? / K--- i---- u------- k-- j-- n----?
   
Тэдэ телефонкIэ сызыщытеон слъэкIыщтыр? Ku- g---- p----------?
Телефон унэ цIыкIоу анахь благъэр тыдэ щыI? Ku- (y--) a---------- t------- b-----?
Телефон картэхэр шъуиIа? Ar t----- t------- k-------?
   
Телефонхэр зыдэт тхылъ шъуиIа? Ar t----- t------- k----?
Австрием икод шъуиIа? Ar ž----- A-------- k---?
ТIэкIу дэдэ къысаж, мары сыкъеплъыщт. Mi------- (a-) t--- p---------.
   
КIорэп. АдыкIэ ренэу мэгущыIэх. Li---- v------- u-----.
Сыд фэдэ номера узытеуагъэр? Ko-- n----- s--------?
Апэ ноль итын фае! Pi-------- t----- r----- n---.