адыгабзэ » литвабзэ   ЗэрэзэкIэлъыкIорэ номерхэр


61 [тiокiищрэ зырэ]

ЗэрэзэкIэлъыкIорэ номерхэр

-

61 [šešiasdešimt vienas]

Kelintiniai skaitvardžiai

61 [тIокIищрэ зырэ]

ЗэрэзэкIэлъыкIорэ номерхэр

-

61 [šešiasdešimt vienas]

Kelintiniai skaitvardžiai

Click to see the text:   
адыгабзэlietuvių
Апэрэ мазэр – щылэ. Pi---- (i-) m---- y-- s-----.
ЯтIонэрэ мазэр – мэзай. An---- (i-) m---- y-- v------.
Ящэнэрэ мазэр – гъэтхапэ. Tr----- (i-) m---- y-- k----.
   
ЯплIэнрэ мазэр – мэлылъфэгъу. Ke------- (i-) m---- y-- b-------.
Ятфэнэрэ мазэр – жъоныгъуакI. Pe----- (i-) m---- y-- g-----.
Яхэнэрэ мазэр – мэкъуогъу. Še---- (i-) m---- y-- b-------.
   
Мэзихыр – илъэсым ызыныкъу. Še-- m------- y-- p--- m---.
Щылэ, мэзай, гъэтхапэ, Sa----- v------- k----,
мэлылъфэгъу, жъоныгъуакI ыкIи мэкъуогъу. ba------- g----- i- b-------.
   
Яблэнэрэ мазэр – бэдзэогъу. Se------- (i-) m---- y-- l----.
Яенэрэ мазэр – шышъхьаIу. Aš------ (i-) m---- y-- r--------.
Ябгъонэрэ мазэр – Iоныгъо. De------ (i-) m---- y-- r-------.
   
ЯпшIэнэрэ мазэр – чъэпыогъу. De------ (i-) m---- y-- s-----.
ЯпшIыкIузэнэрэ мазэр – шэкIогъу. Vi---------- (i-) m---- y-- l--------.
ЯпшIыкIутIонэрэ мазэр – тыгъэгъазэ. Dv------- (i-) m---- y-- g------.
   
Мэзэ пшIыкIутIур – илъэс. Dv----- m------ y-- m----.
Бэдзэогъу, шышъхьаIу, Iоныгъо, Li---- r--------- r-------,
чъэпыогъу, шэкIогъу ыкIи тыгъэгъазэ. sp----- l--------- g------.