адыгабзэ » литвабзэ   Зыгорэм кIэлъэIун


74 [тiокiищрэ пшiыкiуплiырэ]

Зыгорэм кIэлъэIун

-

74 [septyniasdešimt keturi]

ko prašyti

74 [тIокIищрэ пшIыкIуплIырэ]

Зыгорэм кIэлъэIун

-

74 [septyniasdešimt keturi]

ko prašyti

Click to see the text:   
адыгабзэlietuvių
Сшъхьац къысфыкIэупхъухьан плъэкIыщта? Ar g----- m-- a------- p------?
МыкIэко дэдэу, хъущтмэ? Pr---- n--------- p-- t------.
ТIэкIу нахь кIакоу, хъущтмэ. Pr---- t------ t-------.
   
Сурэтхэр зэжъугъэзэфэн шъулъэкIыщта? Ar g----- i--------- n---------?
Сурэтхэр дискым тетых. Nu-------- y-- k------------ d----.
Сурэтхэр фотоаппаратым дэлъых. Nu-------- y-- f----------.
   
Сыхьатыр бгъэцэкIэжьын плъэкIыщта? Ar g----- s-------- l-------?
Апчыр къутагъэ. Ta--- / s------- / s------ s-------- / ---.
Батарейкэр тIысыгъэ. Ba------ t-----.
   
Джанэм ут тешъудзэн шъулъэкIыщта? Ar g----- i-------- m---------?
Гъончэджхэр шъуукъэбзын шъулъэкIыщта? Ar g----- i------- k-----?
Щырыкъухэр зэкIэшъудэжьын шъулъэкIыщта? Ar g----- s-------- b----?
   
Сырныч шъуиIа? Ar g----- m-- d---- u-----?
Сырныч е нэмыкI машIо зэрэхагъанэрэ шъуиIэна? Ga- t----- d------ a--- ž---------?
Тутынстафэхэр зэратакъорэ шъуиIэна? Ar t----- p-------?
   
Сигарэ уешъуа? Ar r----- c------?
Тутын уешъуа? Ar r----- c--------?
ЛулэкIэ тутын уешъуа? Ar r----- p----?