адыгабзэ » литвабзэ   Зыгорэм кIэлъэIун


74 [тiокiищрэ пшiыкiуплiырэ]

Зыгорэм кIэлъэIун

-

+ 74 [septyniasdešimt keturi]

+ ko prašyti

74 [тIокIищрэ пшIыкIуплIырэ]

Зыгорэм кIэлъэIун

-

74 [septyniasdešimt keturi]

ko prašyti

Click to see the text:   
адыгабзэlietuvių
Сшъхьац къысфыкIэупхъухьан плъэкIыщта? Ar g----- m-- a------- p------? +
МыкIэко дэдэу, хъущтмэ? Pr---- n--------- p-- t------. +
ТIэкIу нахь кIакоу, хъущтмэ. Pr---- t------ t-------. +
   
Сурэтхэр зэжъугъэзэфэн шъулъэкIыщта? Ar g----- i--------- n---------? +
Сурэтхэр дискым тетых. Nu-------- y-- k------------ d----. +
Сурэтхэр фотоаппаратым дэлъых. Nu-------- y-- f----------. +
   
Сыхьатыр бгъэцэкIэжьын плъэкIыщта? Ar g----- s-------- l-------? +
Апчыр къутагъэ. Ta--- / s------- / s------ s------- / ---. +
Батарейкэр тIысыгъэ. Ba------ t-----. +
   
Джанэм ут тешъудзэн шъулъэкIыщта? Ar g----- i-------- m---------? +
Гъончэджхэр шъуукъэбзын шъулъэкIыщта? Ar g----- i------- k-----? +
Щырыкъухэр зэкIэшъудэжьын шъулъэкIыщта? Ar g----- s-------- b----? +
   
Сырныч шъуиIа? Ar g----- m-- d---- u-----? +
Сырныч е нэмыкI машIо зэрэхагъанэрэ шъуиIэна? Ga- t----- d------ a--- ž---------? +
Тутынстафэхэр зэратакъорэ шъуиIэна? Ar t----- p-------? +
   
Сигарэ уешъуа? Ar r----- c------? +
Тутын уешъуа? Ar r----- c--------? +
ЛулэкIэ тутын уешъуа? Ar r----- p----? +