адыгабзэ » литвабзэ   Зыгорэм ишъхьаусыгъохэр къэгъэлъэгъон 3


77 [тiокiищрэ пшiыкiублырэ]

Зыгорэм ишъхьаусыгъохэр къэгъэлъэгъон 3

-

77 [septyniasdešimt septyni]

ką pagrįsti 3

77 [тIокIищрэ пшIыкIублырэ]

Зыгорэм ишъхьаусыгъохэр къэгъэлъэгъон 3

-

77 [septyniasdešimt septyni]

ką pagrįsti 3

Click to see the text:   
адыгабзэlietuvių
Сыда тортыр зыкIэмышхырэр? Ko--- (j--) n-------- t----? +
Сэ зыхэзгъэкIын фае. (A-) t---- n------ s----. +
Сэ ар сшхырэп, сыда пIомэ зыхэзгъэкIын фаешъ ары. (A-) n-------- n-- t---- n------ s----. +
   
Сыда пивэ узыкIемышъорэр? Ko--- (j--) n-------- a----? +
Сэ машинэр (кур) зесфэн фае. (A-) d-- t------ v-------. +
Сэ ащ сызыкIемышъорэр, джыри машинэр (кур) зесфэн фаешъ ары. (A-) n------- n-- d-- t------ v-------. +
   
Сыда кофе узыкIемышъорэр? Ko--- n----- k----? +
Ар чъыIэ. Ji a-----. +
Сэ ащ сызыкIемышъорэр, ар чъыIэшъ ары. Aš j-- n------- n-- j- a----- / y-- š----. +
   
Сыда щай узыкIемышъорэр? Ko--- n----- a------? +
Сэ шъоущыгъу сиIэп. (A-) n------ c------. +
Сэ ащ сызыкIемышъорэр, шъоущыгъу сиIэпышъ ары. Aš j-- n------- n-- n------ c------. +
   
Сыда лэпсыр зыкIэмышхырэр? Ko--- (j--) n-------- s------? +
Сэ ащ сыкIэлъэIугъагъэп. (A-) j-- n-----------. +
Сэ ар зыкIэсымышхырэр, къысфахьынэу сыкIэлъэIугъагъэпышъ ары. Aš j-- n-------- n-- n-----------. +
   
Сыда лыр зыкIэмышхырэр? Ko--- (j--) n-------- m----? +
Сэ сылымышх (сывегетарианц). (A-) v-------- / --. +
Сэ ар зыкIэсымышхырэр сылымышхышъ (сывегетарианцэшъ) ары. Aš j-- n-------- n-- e-- v-------- / --. +