адыгабзэ » литвабзэ   БлэкIыгъэ шъуашэр 4


84 [тiокiиплiырэ плiырэ]

БлэкIыгъэ шъуашэр 4

-

84 [aštuoniasdešimt keturi]

Praeitis 4

84 [тIокIиплIырэ плIырэ]

БлэкIыгъэ шъуашэр 4

-

84 [aštuoniasdešimt keturi]

Praeitis 4

Click to see the text:   
адыгабзэlietuvių
еджэн sk-----i
Сэ зджыгъэ. (A-) s-------.
Сэ романыр зэрэпсэоу зджыгъэ. (A-) p---------- v--- r-----.
   
гурыIон su-----i
Сэ къызгурыIуагъ. (A-) s-------.
Сэ тхыгъэр (текстыр) зэрэпсэоу къызгурыIуагъ. (A-) s------- v--- t-----.
   
Джэуап етын at-----i
Сэ джэуап естыгъ. (A-) a-------.
Сэ упчIэхэм зэкIэм яджэуап ястыгъ. (A-) a------- į v---- k--------.
   
Сэ ар сэшIэ – сэ ар сшIэщтыгъэ. (A-) ž---- – (a-) ž------.
Сэ ар сэтхы – ар стхыгъэ. (A-) r---- – (a-) p-------.
Сэ ар зэхэсэхы – ар зэхэсхыгъ. (A-) g------ – (a-) g------- / i-------.
   
Сэ ар сэштэ – сэ ар сштагъэ. (A-) a----- – (a-) a-------.
Сэ ар сэхьы – сэ ар къэсхьыгъ. (A-) a- (s-) n--- – (a-) a- (s-) n-----.
Сэ ар сэщэфы – сэ ар сщэфыгъэ. (A-) p---- – (a-) n-------.
   
Сэ ащ сежэ – сэ ащ сежагъ. Aš t- t------- – a- t- t--------.
Сэ ар гурысэгъаIо – сэ ар гурызгъэIуагъ. (A-) a------ – (a-) p---------.
Сэ ар сэшIэ – ар сшIэщтыгъ. (A-) p------ / ž----- (a-) p-------- / ž------.