адыгабзэ » литвабзэ   Унэшъо шъуашэр 1


89 [тiокiиплiырэ бгъурэ]

Унэшъо шъуашэр 1

-

89 [aštuoniasdešimt devyni]

Liepiamoji nuosaka 1

89 [тIокIиплIырэ бгъурэ]

Унэшъо шъуашэр 1

-

89 [aštuoniasdešimt devyni]

Liepiamoji nuosaka 1

Click to see the text:   
адыгабзэlietuvių
О узэрэшъхьахынэр – арэущтэу умышъхьахын! Tu t--- t------- – n---- t--- t-------!
О бэрэ узэрэчъыерэр – бащэрэ умычъый! Tu t--- i---- m---- – n------- t--- i----!
ХэкIотагъэу укъыхэкIыжьы – арэущтэу хэкIотагъэу укъэмыкIожь! Tu t--- v---- p------ – n------- t--- v----!
   
О лъэшэу узэрэщхырэр – арэущтэу лъэшыщэу умыщх! Tu t--- g------ j------- – n------- t--- g------!
О макIэу узэрэгущыIэрэр – арэущтэу мэкIэ дэдэу умыгущыI! Tu t--- t----- k---- – n------- t--- t-----!
О бащэ уешъо – арэущтэу бэ уемышъу! Tu p-- d--- g--- – n----- t--- d---!
   
Тутын бащэ иошъу – арэущтэу тутын бащэ имышъу! Tu p-- d--- r---- – n------ t--- d---!
Бащэрэ Iоф ошIэ – арэущтэу бащэу Iоф умышIэ! Tu p-- d--- d---- – n------ t--- d---!
ПсынкIэу машинэр зеофэ – арэущтэу псынкIэу машинэр зэмыфэ! Tu t--- g------ v------- – n-------- t--- g------!
   
Зиусхьанэу Мюллер, къэтэдж! St------- p--- M------!
Зиусхьанэу Мюллер, тIыс! Sė------- p--- M------!
Зиусхьанэу Мюллер, щыс! Sė------- p--- M------!
   
ЩэIагъэ къызыхэжъугъаф! Tu------ k--------!
Шъумыгузажъу! Ne---------!
ТIэкIу зышъуIаж! Pa------- m-------!
   
Шъузыфэсакъыжь! Bū---- a-------!
ПIалъэм зежъугъэхъулIэжь! At------ l----!
Зышъумыгъэдел! Ne------ k------!