адыгабзэ » латышыбз   Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр


5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

5 [pieci]

Valstis un valodas

5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

5 [pieci]

Valstis un valodas

Click to see the text:   
адыгабзэlatviešu
Джон Лондон щыщ. Dž--- i- n- L-------.
Лондон Инджылызым щыI. Lo----- a------ L------------.
Ар (хъулъфыгъ) инджылызыбзэкIэ мэгущыIэ. Vi-- r--- a---- v-----.
   
Марие Мадрид щыщ. Ma---- i- n- M-------.
Мадрид Испанием щыI. Ma----- a------ S------.
Ар (бзылъфыгъ) испаныбзэкIэ мэгущыIэ. Vi-- r--- s---- v-----.
   
Пётррэ Мартэрэ Берлин щыщых. Pē----- u- M---- i- n- B-------.
Берлин Германием щыI. Be----- a------ V-----.
ШъуитIо нэмыцыбзэкIэ шъогущыIа? Va- j-- a-- r------ v------?
   
Лондон къэлэ шъхьаI. Lo----- i- g------------.
Мадриди Берлини ахэри къэлэ шъхьаIэх. Ma----- u- B------ a-- i- g-------------.
КъэлэшъхьаIэхэр иных ыкIи бырсырых. Ga------------ i- l----- u- t----------.
   
Франциер Европэм щыI. Fr------ a------ E-----.
Мысыр Африкэм щыI. Ēģ---- a------ Ā-----.
Япониер Азием щыI. Ja---- a------ Ā----.
   
Канадэр Темыр Америкэм щыI. Ka---- a------ Z------------.
Панамэр Гупчэ Америкэм щыI. Pa---- a------ V-----------.
Бразилиер Къыблэ Америкэм щыI. Br------- a------ D-------------.