адыгабзэ » латышыбз   Пчъагъэхэр (цифрэхэр)


7 [блы]

Пчъагъэхэр (цифрэхэр)

-

7 [septiņi]

Skaitļi

7 [блы]

Пчъагъэхэр (цифрэхэр)

-

7 [septiņi]

Skaitļi

Click to see the text:   
адыгабзэlatviešu
Сэ къэсэлъытэ: Es s-----:
зы, тIу, щы vi---- d---- t--s
Сэ щым нэс къэсэлъытэ. Es s----- l--- t---.
   
Сэ лъыкIотагъэу къэсэлъытэ: Es s----- t----:
плIы, тфы, хы, če---- p----- s---,
блы, и, бгъу se------ a------ d----i
   
Сэ къэсэлъытэ. Es s-----.
О къэолъытэ. Tu s-----.
Ащ (хъулъфыгъ) къелъытэ. Vi-- s-----.
   
Зы. Апэрэр. Vi---. P------.
ТIу. ЯтIонэрэр. Di--. O-----.
Щы. Ящэнэрэр. Tr--. T------.
   
ПлIы. ЯплIэнэрэр. Če---. C--------.
Тфы. Ятфэнэрэр. Pi---. P-------.
Хы. Яхэнэрэр. Se--. S------.
   
Блы. Яблэнэрэр. Se-----. S--------.
И. Яенэрэр. As----. A-------.
Бгъу. Ябгъонэрэр. De----. D-------.