адыгабзэ » маратхи   Зэпххэр 4


97 [тiокiиплiырэ пшiыкiублырэ]

Зэпххэр 4

-

९७ [सत्याण्णव]
97 [Satyāṇṇava]

उभयान्वयी अव्यय ४
ubhayānvayī avyaya 4

97 [тIокIиплIырэ пшIыкIублырэ]

Зэпххэр 4

-

९७ [सत्याण्णव]
97 [Satyāṇṇava]

उभयान्वयी अव्यय ४
ubhayānvayī avyaya 4

Click to see the text:   
адыгабзэमराठी
Ар (хъулъфыгъ) хэчъыягъ, телевизорыр хэгъэнэгъагъ нахь мышIэми. जर- ट-.व---. च--- ह--- त---- त- झ--- ग---.
j--- ṭ-.V--. C--- h--- t----- t- j---- g---.
Ар (хъулъфыгъ) джыри къэуцугъагъ, кIасэ хъугъагъэ нахь мышIэми. जर- उ--- झ--- ह--- त---- त- थ------ थ-----.
J--- u---- j---- h--- t----- t- t-------- t-------.
Ар (хъулъфыгъ) къэкIуагъэп, тызэзэгъыгъагъ нахь мышIэми. जर- आ---- भ-- ठ---- ह--- त---- त- आ-- न---.
J--- ā--- b---- ṭ-------- h--- t----- t- ā-- n---.
   
Телевизорыр хэгъэнэгъагъ. Ащ емылъытыгъэу, ар хэчъыягъ. टी.व---. च--- ह--- त---- त- झ--- ग---.
Ṭ-.V--. C--- h--- t----- t- j---- g---.
КIасэ хъугъагъэ. Ащ емылъытыгъэу, ар щысыгъ. उश-- झ--- ह--- त---- त- थ------ थ-----.
U---- j---- h--- t----- t- t-------- t-------.
Тызэзэгъыгъагъ. Ащ емылъытыгъэу, ар къэкIуагъэп. आम--- भ-- ठ---- ह--- त---- त- आ-- न---.
Ā--- b---- ṭ-------- h--- t----- t- ā-- n---.
   
Ащ (хъулъфыгъ) машинэр зэрефэ, правэ имыIэ нахь мышIэми. त्--------- प----- न--- त---- त- ग--- च-----.
T--------- p------- n--- t----- t- g--- c-------.
Ар (хъулъфыгъ) псынкIэу макIо, гъогур цIэнлъагъо нахь мышIэми. रस--- न----- आ-- त---- त- ग--- व---- च-----.
R---- n------- ā-- t----- t- g--- v----- c-------.
Ар (хъулъфыгъ) кушъхьэфачъэм тес, чэф иI нахь мышIэми. दा-- प------- आ-- त---- त- त----- स---- च---- आ--.
D--- p------ ā-- t----- t- t---- s------- c------- ā--.
   
Ащ (хъулъфыгъ) правэ иIэп. Ары нахь мышIэми машинэр зэрефэ. पर---- न----- त- ग--- च-----.
P------- n------- t- g--- c-------.
Гъогур цIэнлъагъо. Ары нахь мышIэми ар (хъулъфыгъ) псынкIэу макIо. रस--- न----- अ----- त- ग--- व---- च-----.
R---- n------- a------ t- g--- v----- c-------.
Ар (хъулъфыгъ) ешъуагъ. Ары нахь мышIэми кушъхьэфачъэр зэрефэ. दा-- प------- अ----- त- म-------- च-----.
D--- p------ a------ t- m------------- c-------.
   
Ащ (бзылъфыгъ) IофшIэн ыгъотырэп, апшъэрэ гъэсэныгъэ иI нахь мышIэми. ति-- म----------- उ--------- घ---- आ-- त---- त--- न---- म--- न---.
T--- m-------------- u---------- g------ ā-- t----- t--- n----- m----- n---.
Ар (бзылъфыгъ) врачым дэжь кIорэп, узым егъэгумэкIы нахь мышIэми. वे--- ह-- आ--- त---- त- ड-------- ज-- न---.
V----- h--- ā---- t----- t- ḍ---------- j--- n---.
Ащ (бзылъфыгъ) машинэ къещэфы, ахъщэ имыIэ нахь мышIэми. ति------- प--- न---- त---- त- ग--- ख---- क---.
T-------- p---- n----- t----- t- g--- k------ k-----.
   
Ар еджагъ. Арэущтэу щыт нахь мышIэми, IофшIэн ыгъотырэп. ति-- म----------- उ--------- घ---- आ-- त---- त--- न---- म--- न---.
T--- m-------------- u---------- g------ ā-- t----- t--- n----- m----- n---.
Ащ уз иI. Арэущтэу щыт нахь мышIэми, врачым дэжь кIорэп. वे--- ह-- आ--- त---- त- ड-------- ज-- न---.
V----- h--- ā---- t----- t- ḍ---------- j--- n---.
Ащ ахъщэ иIэп. Арэущтэу щыт нахь мышIэми, машинэ къещэфы. ति------- प--- न---- त---- त- ग--- ख---- क---.
T-------- p---- n----- t----- t- g--- k------ k-----.