адыгабзэ » португалыбз PT   Унэр гъэкъэбзэн


18 [пшiыкiуи]

Унэр гъэкъэбзэн

-

18 [dezoito]

Limpeza da casa

18 [пшIыкIуи]

Унэр гъэкъэбзэн

-

18 [dezoito]

Limpeza da casa

Click to see the text:   
адыгабзэportuguês PT
Непэ шэмбэт. Ho-- é s-----.
Непэ уахътэ тиI. Ho-- t---- t----.
Непэ тэ фэтэрыр тэгъэкъабзэ. Ho-- v---- l----- o a----------.
   
Сэ гъэпскIыпIэр сэгъэкъабзэ. Eu l---- a c--- d- b----.
Сишъхьагъусэ машинэр (кур) етхьакIы. O m-- m----- l--- o c----.
КIалэмэ кушъхьэфачъэхэр агъэкъабзэх. As c------- l---- a- b---------.
   
Нанэ къэгъагъэмэ псы акIегъахъо. A a-- r--- a- f-----.
КIэлэцIыкIумэ кIэлэцIыкIу унэр къызэIуахы. As c------- a------ o q-----.
Сишъхьагъусэ зыщытхэрэ столыр (Iанэр) къызэIуехы. O m-- m----- a----- a s-- s---------.
   
Сэ гыкIэлъэ машинэм гыкIынхэр дэсэлъхьэх. Eu p---- a r---- n- m------ d- l----.
Сэ гыкIыгъэхэр пысэлъэх. Eu e------ a r----.
Сэ гыкIыгъэмэ ут атесэдзэ. Eu p---- a r---- (a f----).
   
Шъхьангъупчъэхэр шIоих. As j------ e---- s----.
Джэхашъор шIои. O c--- e--- s---.
Шыкъухэр шIоих. A l---- e--- s---.
   
Хэта шъхьангъупчъэхэр зытхьакIрэр? Qu-- é q-- l---- o- v-----?
Хэта сапэхэр атезыхрэр? Qu-- é q-- a-----?
Хэта шыкъухэр зытхьакIрэр? Qu-- é q-- l--- a l----?