адыгабзэ » португалыбз PT   УпчIэ къэтыныр 1


62 [тiокiищрэ тiурэ]

УпчIэ къэтыныр 1

-

+ 62 [sessenta e dois]

+ Fazer perguntas 1

62 [тIокIищрэ тIурэ]

УпчIэ къэтыныр 1

-

62 [sessenta e dois]

Fazer perguntas 1

Click to see the text:   
адыгабзэportuguês PT
ЗэгъэшIэн ap------ / e-----r +
КIэлэеджакIомэ ба зэрагъашIэрэр? Os a----- e------ m----? +
Хьау, зэрагъашIэрэр макIэ. Nã-- e------ p----. +
   
упчIэн pe------r +
КIэлэегъаджэм бэрэ упчIэ ешъота? Fa- m----- p-------- a- p--------? +
Хьау, сэ ащ (хъулъфыгъ) бэрэ сеупчIырэп. Nã-- n-- f--- m----- p--------. +
   
Джэуап тын re------r +
Хъущтмэ, джэуап къысэт. Re------- p-- f----. +
Джэуап къэсэты. Eu r-------. +
   
Iоф шIэн / лэжьэн tr------r +
Джыдэдэм ащ (хъулфыгъ) Iоф ешIа? El- e--- a t--------? +
Ары, джыдэдэм ащ (хъулфыгъ) Iоф ешIэ. Si-- e-- e--- a t--------. +
   
къэкIон vir +
ШъукъэкIуа? Vo-- v--? +
Ары, джыдэдэм тыкъэкIощт. Si-- j- v----. +
   
псэун mo--r +
Узыщыпсэурэр Берлина? Vo-- m--- e- B-----? +
Ары, сызыщыпсэурэр Берлин. Si-- e- m--- e- B-----. +