адыгабзэ » португалыбз BR   Унэр гъэкъэбзэн


18 [пшiыкiуи]

Унэр гъэкъэбзэн

-

+ 18 [dezoito]

+ Limpeza da casa

18 [пшIыкIуи]

Унэр гъэкъэбзэн

-

18 [dezoito]

Limpeza da casa

Click to see the text:   
адыгабзэportuguês BR
Непэ шэмбэт. Ho-- é s-----. +
Непэ уахътэ тиI. Ho-- t---- t----. +
Непэ тэ фэтэрыр тэгъэкъабзэ. Ho-- v---- l----- a c---. +
   
Сэ гъэпскIыпIэр сэгъэкъабзэ. Eu l---- o b-------. +
Сишъхьагъусэ машинэр (кур) етхьакIы. O m-- m----- l--- o c----. +
КIалэмэ кушъхьэфачъэхэр агъэкъабзэх. As c------- l---- a- b---------. +
   
Нанэ къэгъагъэмэ псы акIегъахъо. A a-- r--- a- f-----. +
КIэлэцIыкIумэ кIэлэцIыкIу унэр къызэIуахы. As c------- a------ o q----- d-- c-------. +
Сишъхьагъусэ зыщытхэрэ столыр (Iанэр) къызэIуехы. O m-- m----- a----- o s-- e---------. +
   
Сэ гыкIэлъэ машинэм гыкIынхэр дэсэлъхьэх. Eu p---- a r---- n- m------ d- l----. +
Сэ гыкIыгъэхэр пысэлъэх. Eu e------ a r----. +
Сэ гыкIыгъэмэ ут атесэдзэ. Eu p---- a r----. +
   
Шъхьангъупчъэхэр шIоих. As j------ e---- s----. +
Джэхашъор шIои. O c--- e--- s---. +
Шыкъухэр шIоих. A l---- e--- s---. +
   
Хэта шъхьангъупчъэхэр зытхьакIрэр? Qu-- l---- o- v-----? +
Хэта сапэхэр атезыхрэр? Qu-- a-----? +
Хэта шыкъухэр зытхьакIрэр? Qu-- l--- a l----? +