адыгабзэ » португалыбз BR   Унэр гъэкъэбзэн


18 [пшiыкiуи]

Унэр гъэкъэбзэн

-

18 [dezoito]

Limpeza da casa

18 [пшIыкIуи]

Унэр гъэкъэбзэн

-

18 [dezoito]

Limpeza da casa

Click to see the text:   
адыгабзэportuguês BR
Непэ шэмбэт. Ho-- é s-----.
Непэ уахътэ тиI. Ho-- t---- t----.
Непэ тэ фэтэрыр тэгъэкъабзэ. Ho-- v---- l----- a c---.
   
Сэ гъэпскIыпIэр сэгъэкъабзэ. Eu l---- o b-------.
Сишъхьагъусэ машинэр (кур) етхьакIы. O m-- m----- l--- o c----.
КIалэмэ кушъхьэфачъэхэр агъэкъабзэх. As c------- l---- a- b---------.
   
Нанэ къэгъагъэмэ псы акIегъахъо. A a-- r--- a- f-----.
КIэлэцIыкIумэ кIэлэцIыкIу унэр къызэIуахы. As c------- a------ o q----- d-- c-------.
Сишъхьагъусэ зыщытхэрэ столыр (Iанэр) къызэIуехы. O m-- m----- a----- o s-- e---------.
   
Сэ гыкIэлъэ машинэм гыкIынхэр дэсэлъхьэх. Eu p---- a r---- n- m------ d- l----.
Сэ гыкIыгъэхэр пысэлъэх. Eu e------ a r----.
Сэ гыкIыгъэмэ ут атесэдзэ. Eu p---- a r----.
   
Шъхьангъупчъэхэр шIоих. As j------ e---- s----.
Джэхашъор шIои. O c--- e--- s---.
Шыкъухэр шIоих. A l---- e--- s---.
   
Хэта шъхьангъупчъэхэр зытхьакIрэр? Qu-- l---- o- v-----?
Хэта сапэхэр атезыхрэр? Qu-- a-----?
Хэта шыкъухэр зытхьакIрэр? Qu-- l--- a l----?