адыгабзэ » португалыбз BR   Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр


5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

+ 5 [cinco]

+ Países e línguas

5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

5 [cinco]

Países e línguas

Click to see the text:   
адыгабзэportuguês BR
Джон Лондон щыщ. Jo-- é d- L------. +
Лондон Инджылызым щыI. Lo----- f--- n- G-----------. +
Ар (хъулъфыгъ) инджылызыбзэкIэ мэгущыIэ. El- f--- i-----. +
   
Марие Мадрид щыщ. Ma--- é d- M-----. +
Мадрид Испанием щыI. Ma---- f--- n- E------. +
Ар (бзылъфыгъ) испаныбзэкIэ мэгущыIэ. El- f--- e-------. +
   
Пётррэ Мартэрэ Берлин щыщых. Pe--- e M---- s-- d- B-----. +
Берлин Германием щыI. Be---- f--- n- A-------. +
ШъуитIо нэмыцыбзэкIэ шъогущыIа? Vo--- d--- f---- a-----? +
   
Лондон къэлэ шъхьаI. Lo----- é u-- c------. +
Мадриди Берлини ахэри къэлэ шъхьаIэх. Ma---- e B----- t----- s-- c-------. +
КъэлэшъхьаIэхэр иных ыкIи бырсырых. As c------- s-- g------ e b----------. +
   
Франциер Европэм щыI. A F----- f--- n- E-----. +
Мысыр Африкэм щыI. O E----- f--- n- Á-----. +
Япониер Азием щыI. O J---- f--- n- Á---. +
   
Канадэр Темыр Америкэм щыI. O C----- f--- n- A------ d- N----. +
Панамэр Гупчэ Америкэм щыI. O P----- f--- n- A------ C------. +
Бразилиер Къыблэ Америкэм щыI. O B----- f--- n- A------ d- S--. +