адыгабзэ » португалыбз BR   БлэкIыгъэ шъуашэр 4


84 [тiокiиплiырэ плiырэ]

БлэкIыгъэ шъуашэр 4

-

84 [oitenta e quatro]

Passado 4

84 [тIокIиплIырэ плIырэ]

БлэкIыгъэ шъуашэр 4

-

84 [oitenta e quatro]

Passado 4

Click to see the text:   
адыгабзэportuguês BR
еджэн ler
Сэ зджыгъэ. Eu l-.
Сэ романыр зэрэпсэоу зджыгъэ. Eu l- o r------ t---.
   
гурыIон en-----r
Сэ къызгурыIуагъ. Eu e------.
Сэ тхыгъэр (текстыр) зэрэпсэоу къызгурыIуагъ. Eu e------ o t---- t---.
   
Джэуап етын re------r
Сэ джэуап естыгъ. Eu r-------.
Сэ упчIэхэм зэкIэм яджэуап ястыгъ. Eu r------- a t---- a- p--------.
   
Сэ ар сэшIэ – сэ ар сшIэщтыгъэ. Eu s-- d---- – e- s---- d----.
Сэ ар сэтхы – ар стхыгъэ. Eu e------ i--- – e- e------ i---.
Сэ ар зэхэсэхы – ар зэхэсхыгъ. Eu o--- i--- – e- o--- i---.
   
Сэ ар сэштэ – сэ ар сштагъэ. Eu a----- n---- – e- a------ n----.
Сэ ар сэхьы – сэ ар къэсхьыгъ. Eu t---- i--- – e- t----- i---.
Сэ ар сэщэфы – сэ ар сщэфыгъэ. Eu c----- i--- – e- c------ i---.
   
Сэ ащ сежэ – сэ ащ сежагъ. Eu e----- i--- – e- e------ i---.
Сэ ар гурысэгъаIо – сэ ар гурызгъэIуагъ. Eu e------ i--- – e- e-------- i---.
Сэ ар сэшIэ – ар сшIэщтыгъ. Eu c------ i--- – e- c------- i---.