адыгабзэ » португалыбз BR   БлэкIыгъэ шъуашэр 4


84 [тiокiиплiырэ плiырэ]

БлэкIыгъэ шъуашэр 4

-

+ 84 [oitenta e quatro]

+ Passado 4

84 [тIокIиплIырэ плIырэ]

БлэкIыгъэ шъуашэр 4

-

84 [oitenta e quatro]

Passado 4

Click to see the text:   
адыгабзэportuguês BR
еджэн ler +
Сэ зджыгъэ. Eu l-. +
Сэ романыр зэрэпсэоу зджыгъэ. Eu l- o r------ t---. +
   
гурыIон en-----r +
Сэ къызгурыIуагъ. Eu e------. +
Сэ тхыгъэр (текстыр) зэрэпсэоу къызгурыIуагъ. Eu e------ o t---- t---. +
   
Джэуап етын re------r +
Сэ джэуап естыгъ. Eu r-------. +
Сэ упчIэхэм зэкIэм яджэуап ястыгъ. Eu r------- a t---- a- p--------. +
   
Сэ ар сэшIэ – сэ ар сшIэщтыгъэ. Eu s-- d---- – e- s---- d----. +
Сэ ар сэтхы – ар стхыгъэ. Eu e------ i--- – e- e------ i---. +
Сэ ар зэхэсэхы – ар зэхэсхыгъ. Eu o--- i--- – e- o--- i---. +
   
Сэ ар сэштэ – сэ ар сштагъэ. Eu a----- n---- – e- a------ n----. +
Сэ ар сэхьы – сэ ар къэсхьыгъ. Eu t---- i--- – e- t----- i---. +
Сэ ар сэщэфы – сэ ар сщэфыгъэ. Eu c----- i--- – e- c------ i---. +
   
Сэ ащ сежэ – сэ ащ сежагъ. Eu e----- i--- – e- e------ i---. +
Сэ ар гурысэгъаIо – сэ ар гурызгъэIуагъ. Eu e------ i--- – e- e-------- i---. +
Сэ ар сэшIэ – ар сшIэщтыгъ. Eu c------ i--- – e- c------- i---. +