адыгабзэ » румыныбз   IэкIыб къэралыгъуабзэхэр зэгъэшIэн


23 [тiокiырэ щырэ]

IэкIыб къэралыгъуабзэхэр зэгъэшIэн

-

23 [douăzeci şi trei]

Învăţarea limbilor străine

23 [тIокIырэ щырэ]

IэкIыб къэралыгъуабзэхэр зэгъэшIэн

-

23 [douăzeci şi trei]

Învăţarea limbilor străine

Click to see the text:   
адыгабзэromână
Испаныбзэр тыдэ щызэбгъэшIагъа? Un-- a-- î------ s-------?
Португалыбзи ошIа? Şt--- ş- p---------?
Ары, итальяныбзэри макIэу. Da- ş- ş--- ş- c--- i-------.
   
СызэрэхаплъэрэмкIэ, дэгъоу укъэгущыIэ. Mi s- p--- c- v------ f----- b---.
Бзэхэр зэфэдэкIаех. Li----- s--- f----- a-----------.
Ахэр дэгъоу къызгурэIох. Le p-- î------- b---.
   
Ау урыгущыIэныр ыкIи утхэныр хьылъэ. Da- s- s---- ş- s- v------- e--- f----- g---.
Джыри хэукъоныгъэ баIо хэсэшIыхьэ. În-- m-- f-- m---- g------.
СыолъэIу, ренэу сыкъэгъэтэрэзыжьзэ шIы. Vă r-- s- m- c-------- î----------.
   
УикъэIуакIэ дэгъукIай. Pr------- d------------ e--- f----- b---.
Акцент тIэкIу уиI ныIэп. Av--- u- m-- a-----.
УкъыздэкIырэр къэошIэ. Se c------- d- u--- p--------.
   
Тара уиныдэлъфыбзэр? Ca-- e--- l---- d------------ m------?
Бзэр зыщарагъашIэрэ курсхэм окIуа? Fa---- u- c--- d- l----?
Сыд фэдэ тхылъа бгъэфедэрэр? Ce i--------- d- î------- u--------?
   
Джыдэдэм ыцIэ къэсIонэу сшIэрэп. În a---- m----- n- ş--- c-- s- n------.
ЫцIэ къысфэугупшысыжьрэп. Nu î-- a------- t-----.
Сщыгъупшагъ. As-- a- u----.