адыгабзэ » румыныбз   Зоопаркым


43 [тiокiитiурэ щырэ]

Зоопаркым

-

43 [patruzeci şi trei]

La gradina zoologică

43 [тIокIитIурэ щырэ]

Зоопаркым

-

43 [patruzeci şi trei]

La gradina zoologică

Click to see the text:   
адыгабзэromână
Зоопаркыр модэ щыI. Ac--- e--- g------ z--------.
Жирафхэр модэ щыIэх. Ac--- s--- g-------.
Мышъэхэр тыдэ щыIэх? Un-- s--- u----?
   
Пылхэр тыдэ щыIэх? Un-- s--- e--------?
Блэхэр тыдэ щыIэх? Un-- s--- ş-----?
Аслъанхэр тыдэ щыIэх? Un-- s--- l---?
   
Сэ фотоаппарат сиI. Am u- a----- f---.
Сэ видеокамерэ сиI. Am ş- o c----- d- f-----.
Батарейкэр тыдэ щыI? Un-- e--- o b------?
   
Пингвинхэр тыдэ щыIэх? Un-- s--- p--------?
Кенгурухэр тыдэ щыIэх? Un-- s--- c-------?
Пэбжъакъохэр (носорогхэр) тыдэ щыIэх? Un-- s--- r--------?
   
ЩагуикIыпIэр тыдэ щыI? Un-- e--- o t------?
Кафер морары. Ac--- e--- o c------.
Рестораныр морары. Ac--- e--- u- r---------.
   
Махъшэхэр тыдэ щыIэх? Un-- s--- c-------?
Гориллэхэмрэ зебрэхэмрэ тыдэ щыIэх? Un-- s--- g------- ş- z------?
Къэплъанхэмрэ архъожъхэмрэ тыдэ щыIэх? Un-- s--- t----- ş- c---------?