адыгабзэ » румыныбз   Банкым


60 [тiокiищ]

Банкым

-

+ 60 [şaizeci]

+ La bancă

60 [тIокIищ]

Банкым

-

60 [şaizeci]

La bancă

Click to see the text:   
адыгабзэromână
Сэ счёт къызэIусхы сшIоигъу. Do---- s- d------ u- c---. +
Мары сипаспорт. Ai-- a---- p--------- m--. +
Сиадреси мары. Şi a--- e--- a----- m--. +
   
Сэ сисчёт ахъщэ изгъахьэ сшIоигъу. Do---- s- d---- b--- î- c----- m--. +
Сэ сисчёт ахъщэ къисхы сшIоигъу. Do---- s- r---- b--- d-- c----- m--. +
Сэ сисчёт къыхэтхыкIыгъэхэр сштэжьынэу сыфай. Do---- s- r---- e-------- d- c---. +
   
Гъогу чекымкIэ ахъщэ къисхы сшIоигъу. Do---- s- î------ u- c-- d- c--------. +
УлэупкIэр тхьапш? Câ- d- m--- s--- c-----------? +
Та чIыпIэм сыкIэтхэщт? Un-- t------ s- s-----? +
   
Германием ахъщэ къысфырагъэхьыкIынэу сежэ. Aş---- u- t------- d-- G-------. +
Мары сисчёт иномер. Ai-- e--- n------ m-- d- c---. +
Ахъщэр къэсыгъа? Au a---- b----? +
   
Сэ ахъщэ зэблэсхъу сшIоигъу. Do---- s- s----- a----- b---. +
Сэ Америкэ доллар сищыкIагъэр. Am n----- d- d----- a--------. +
Нахь макIэ зэрыт ахъщэхэр къысэт, хъущтмэ. Vă r-- s---- d--- b------- m---. +
   
Банкомат мыщ щыIа? Av--- a--- u- a------ d- b---? +
Ахъщэ тхьапш къипхын узыфитыр? Câ-- b--- s- p-- r------? +
Сыд фэдэ кредит картэх бгъэфедэмэ хъущтхэр? Ce f-- d- c---- d- c----- s- p-- u------? +