адыгабзэ » румыныбз   Банкым


60 [тiокiищ]

Банкым

-

60 [şaizeci]

La bancă

60 [тIокIищ]

Банкым

-

60 [şaizeci]

La bancă

Click to see the text:   
адыгабзэromână
Сэ счёт къызэIусхы сшIоигъу. Do---- s- d------ u- c---.
Мары сипаспорт. Ai-- a---- p--------- m--.
Сиадреси мары. Şi a--- e--- a----- m--.
   
Сэ сисчёт ахъщэ изгъахьэ сшIоигъу. Do---- s- d---- b--- î- c----- m--.
Сэ сисчёт ахъщэ къисхы сшIоигъу. Do---- s- r---- b--- d-- c----- m--.
Сэ сисчёт къыхэтхыкIыгъэхэр сштэжьынэу сыфай. Do---- s- r---- e-------- d- c---.
   
Гъогу чекымкIэ ахъщэ къисхы сшIоигъу. Do---- s- î------ u- c-- d- c--------.
УлэупкIэр тхьапш? Câ- d- m--- s--- c-----------?
Та чIыпIэм сыкIэтхэщт? Un-- t------ s- s-----?
   
Германием ахъщэ къысфырагъэхьыкIынэу сежэ. Aş---- u- t------- d-- G-------.
Мары сисчёт иномер. Ai-- e--- n------ m-- d- c---.
Ахъщэр къэсыгъа? Au a---- b----?
   
Сэ ахъщэ зэблэсхъу сшIоигъу. Do---- s- s----- a----- b---.
Сэ Америкэ доллар сищыкIагъэр. Am n----- d- d----- a--------.
Нахь макIэ зэрыт ахъщэхэр къысэт, хъущтмэ. Vă r-- s---- d--- b------- m---.
   
Банкомат мыщ щыIа? Av--- a--- u- a------ d- b---?
Ахъщэ тхьапш къипхын узыфитыр? Câ-- b--- s- p-- r------?
Сыд фэдэ кредит картэх бгъэфедэмэ хъущтхэр? Ce f-- d- c---- d- c----- s- p-- u------?