адыгабзэ » словакыбз   ЦIыфхэр


1 [зы]

ЦIыфхэр

-

+ 1 [jeden]

+ Osoby

1 [зы]

ЦIыфхэр

-

1 [jeden]

Osoby

Click to see the text:   
адыгабзэslovenčina
сэ ja +
сэррэ оррэ ja a ty +
тэ титIо my o---- / m- o----e +
   
ар (хъулъфыгъ) on +
аррэ (хъулъфыгъ) аррэ (бзылъфыгъ) on a o-a +
ахэр тIури on- o---- / o-- o----e +
   
хъулъфыгъ muž +
бзылъфыгъ že-a +
сабый di--a +
   
унагъо ro---a +
сиунагъо mo-- r----a +
Сиунагъо мыщ щыI. Mo-- r----- j- t-. +
   
Сэ мыщ сыщыI. Ja s-- t-. +
О мыщ ущыI. Ty s- t-. +
Ар (хъулъфыгъ) мыщ щыI ыкIи ар (бзылъфыгъ) мыщ щыI. On j- t- a o-- j- t-. +
   
Тэ мыщ тыщыI. My s-- t-. +
Шъо мыщ шъущыI. Vy s-- t-. +
Ахэр зэкIэ мыщ щыIэх. On- s- v----- t-. +