адыгабзэ » словакыбз   Унэм


17 [пшiыкiублы]

Унэм

-

17 [sedemnásť]

V dome

17 [пшIыкIублы]

Унэм

-

17 [sedemnásť]

V dome

Click to see the text:   
адыгабзэslovenčina
Мыр тиунэ. Tu j- n-- d--.
Унашъхьэр – ышъхьагъ. Ho-- j- s------.
ЧIыунэр – ычIэгъ. Do-- j- p------.
   
Унэ кIыбым чъыг хатэ щыI. Za d---- j- z------.
Унэ Iупэм урам щыIэп. Pr-- d---- n-- j- u----.
Чъыгхэр унэм кIэрытых. Ve--- d--- s- s-----.
   
Мыр сифэтэр. Tu j- m-- b--.
Мыщ дэжьым пщэрыхьапIэр ыкIи гъэпскIыпIэр щыIэх. Tu j- k------ a k------.
МодыкIэ унэшхор ыкIи чъыяпIэр щыIэх. Ta- j- o------- a s-----.
   
Унапчъэр егъэтыгъ. Vc------ d---- s- z------.
Ау шъхьангъупчъэхэр Iухыгъэх. Al- o--- s- o-------.
Непэ жъоркъ. Dn-- j- h-----.
   
Тэ унэшхом тэкIо. Id--- d- o-------.
Ащ диван ыкIи пхъэнтIэкIущыхьэ итых. Je t-- p------ a k-----.
ШъукъэтIысых! Po----- s-!
   
МодыкIэ сикомпьютер щыт. Ta- j- m-- p------.
МодыкIэ систерео щыт. Ta- j- m-- s----- p--------.
Телевизорыр кIэкъэпс. Te------- j- c----- n---.