адыгабзэ » словакыбз   Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр


5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

5 [päť]

Krajiny a jazyky

5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

5 [päť]

Krajiny a jazyky

Click to see the text:   
адыгабзэslovenčina
Джон Лондон щыщ. Jo-- j- z L------.
Лондон Инджылызым щыI. Lo---- j- v- V----- B-------.
Ар (хъулъфыгъ) инджылызыбзэкIэ мэгущыIэ. Ho---- p- a-------.
   
Марие Мадрид щыщ. Má--- j- z M------.
Мадрид Испанием щыI. Ma---- j- v Š---------.
Ар (бзылъфыгъ) испаныбзэкIэ мэгущыIэ. Ho---- p- š---------.
   
Пётррэ Мартэрэ Берлин щыщых. Pe--- a M---- s- z B------.
Берлин Германием щыI. Be---- j- v N------.
ШъуитIо нэмыцыбзэкIэ шъогущыIа? Ho------ o---- p- n------?
   
Лондон къэлэ шъхьаI. Lo---- j- h----- m----.
Мадриди Берлини ахэри къэлэ шъхьаIэх. Ma---- a B----- s- t--- h----- m----.
КъэлэшъхьаIэхэр иных ыкIи бырсырых. Hl---- m---- s- v---- a h-----.
   
Франциер Европэм щыI. Fr-------- s- n------- v E-----.
Мысыр Африкэм щыI. Eg--- s- n------- v A-----.
Япониер Азием щыI. Ja------ s- n------- v Á---.
   
Канадэр Темыр Америкэм щыI. Ka---- s- n------- v S------- A------.
Панамэр Гупчэ Америкэм щыI. Pa---- s- n------- v S------- A------.
Бразилиер Къыблэ Америкэм щыI. Br------ s- n------- v J----- A------.