адыгабзэ » словеныбз   Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр


5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

5 [pet]

Dežele in jeziki

5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

5 [pet]

Dežele in jeziki

Click to see the text:   
адыгабзэslovenščina
Джон Лондон щыщ. Jo-- j- i- L------.
Лондон Инджылызым щыI. Lo---- s- n----- v V----- B--------.
Ар (хъулъфыгъ) инджылызыбзэкIэ мэгущыIэ. On g----- a-------.
   
Марие Мадрид щыщ. Ma---- j- i- M------.
Мадрид Испанием щыI. Ma---- s- n----- v Š------.
Ар (бзылъфыгъ) испаныбзэкIэ мэгущыIэ. On- g----- š------.
   
Пётррэ Мартэрэ Берлин щыщых. Pe--- i- M---- s-- i- B------.
Берлин Германием щыI. Be---- s- n----- v N------.
ШъуитIо нэмыцыбзэкIэ шъогущыIа? Al- v---- g------- n-----?
   
Лондон къэлэ шъхьаI. Lo---- j- g----- m----.
Мадриди Берлини ахэри къэлэ шъхьаIэх. Ma---- i- B----- s-- t--- g----- m----.
КъэлэшъхьаIэхэр иных ыкIи бырсырых. Gl---- m---- s- v----- i- b----.
   
Франциер Европэм щыI. Fr------ s- n----- v E-----.
Мысыр Африкэм щыI. Eg--- s- n----- v A-----.
Япониер Азием щыI. Ja------ s- n----- v A----.
   
Канадэр Темыр Америкэм щыI. Ka---- s- n----- v S------ A------.
Панамэр Гупчэ Америкэм щыI. Pa---- s- n----- v S------ A------.
Бразилиер Къыблэ Америкэм щыI. Br------- s- n----- v J---- A------.