адыгабзэ » словеныбз   Мыдэныгъэ 1


64 [тiокiищрэ плiырэ]

Мыдэныгъэ 1

-

64 [štiriinšestdeset]

Negacija 1

64 [тIокIищрэ плIырэ]

Мыдэныгъэ 1

-

64 [štiriinšestdeset]

Negacija 1

Click to see the text:   
адыгабзэslovenščina
А гущыIэр къызгурыIорэп. Ne r------ t- b-----.
А гущыIэухыгъэр къызгурыIорэп. Ne r------ t--- s-----.
Ащ имэхьанэ къызгурыIорэп. Ne r------ p-----.
   
кIэлэегъадж (хъулъфыгъ) uč----j
КIэлэегъаджэм къыIорэр къыбгурэIуа? Al- r------- u-------?
Ары, дэгъоу къызгурэIо. Da- d---- g- r------.
   
кIэлэегъадж (бзылъфыгъ) uč-------a
КIэлэегъаджэм къыIорэр къыбгурэIуа? Al- r------- u---------?
Ары, дэгъоу къызгурэIо. Da- d---- j- r------.
   
цIыфхэр lj---e
ЦIыфмэ къаIорэр къыбгурэIуа? Al- r------- l----?
Хьау, ахэмэ къаIорэр икъоу къызгурыIорэп. Ne- n- r------ j-- r---- d----.
   
пшъэшъэгъу pr---------a
Пшъэшъэгъу уиIа? Al- i---- k----- p-----------?
Ары, сиI. Da- i--- e--.
   
пшъашъэ / пхъу hči
Пшъашъэ уиIа? Al- i---- k----- h-----?
Хьау, пшъашъэ сиIэп. Ne- n----- n----.