адыгабзэ » словеныбз   Зыгорэм ишъхьаусыгъохэр къэгъэлъэгъон 3


77 [тiокiищрэ пшiыкiублырэ]

Зыгорэм ишъхьаусыгъохэр къэгъэлъэгъон 3

-

77 [sedeminsedemdeset]

nekaj utemeljiti 3

77 [тIокIищрэ пшIыкIублырэ]

Зыгорэм ишъхьаусыгъохэр къэгъэлъэгъон 3

-

77 [sedeminsedemdeset]

nekaj utemeljiti 3

Click to see the text:   
адыгабзэslovenščina
Сыда тортыр зыкIэмышхырэр? Za--- n- j---- t----?
Сэ зыхэзгъэкIын фае. Mo--- s-------.
Сэ ар сшхырэп, сыда пIомэ зыхэзгъэкIын фаешъ ары. Ne j-- j-- k-- m---- s-------.
   
Сыда пивэ узыкIемышъорэр? Za--- n- p----- p---?
Сэ машинэр (кур) зесфэн фае. Mo--- š- v-----.
Сэ ащ сызыкIемышъорэр, джыри машинэр (кур) зесфэн фаешъ ары. Ne p---- g-- k-- m---- š- v-----.
   
Сыда кофе узыкIемышъорэр? Za--- n- p---- k---?
Ар чъыIэ. Mr--- j-.
Сэ ащ сызыкIемышъорэр, ар чъыIэшъ ары. Ne p---- j-- k-- j- m----.
   
Сыда щай узыкIемышъорэр? Za--- n- p---- č---?
Сэ шъоущыгъу сиIэп. Ni--- s--------.
Сэ ащ сызыкIемышъорэр, шъоущыгъу сиIэпышъ ары. Ne p---- g-- k-- n---- s--------.
   
Сыда лэпсыр зыкIэмышхырэр? Za--- n- j---- j---?
Сэ ащ сыкIэлъэIугъагъэп. Ni--- j- n------(a).
Сэ ар зыкIэсымышхырэр, къысфахьынэу сыкIэлъэIугъагъэпышъ ары. Ne j-- j-- k-- j- n---- n------(a).
   
Сыда лыр зыкIэмышхырэр? Za--- n- j---- m---?
Сэ сылымышх (сывегетарианц). Se- v------------ (v------------).
Сэ ар зыкIэсымышхырэр сылымышхышъ (сывегетарианцэшъ) ары. Ne j-- g-- k-- s-- v------------ (v------------).