адыгабзэ » албаныбз   Унэр гъэкъэбзэн


18 [пшiыкiуи]

Унэр гъэкъэбзэн

-

18 [tetёmbёdhjetё]

Pastrim shtёpie

18 [пшIыкIуи]

Унэр гъэкъэбзэн

-

18 [tetёmbёdhjetё]

Pastrim shtёpie

Click to see the text:   
адыгабзэShqip
Непэ шэмбэт. So- ё---- e s-----.
Непэ уахътэ тиI. So- k--- k---.
Непэ тэ фэтэрыр тэгъэкъабзэ. So- p-------- s-------.
   
Сэ гъэпскIыпIэр сэгъэкъабзэ. Un- p------ b-----.
Сишъхьагъусэ машинэр (кур) етхьакIы. Bu--- i- l-- m------.
КIалэмэ кушъхьэфачъэхэр агъэкъабзэх. Fё----- l---- b---------.
   
Нанэ къэгъагъэмэ псы акIегъахъо. Gj----- u--- l----.
КIэлэцIыкIумэ кIэлэцIыкIу унэр къызэIуахы. Fё--- ё- p-------- d-----.
Сишъхьагъусэ зыщытхэрэ столыр (Iанэр) къызэIуехы. Bu--- i- p------ t-------- e s-------.
   
Сэ гыкIэлъэ машинэм гыкIынхэр дэсэлъхьэх. Fu- r----- n- l--------.
Сэ гыкIыгъэхэр пысэлъэх. Va- r-----.
Сэ гыкIыгъэмэ ут атесэдзэ. He----- r-----.
   
Шъхьангъупчъэхэр шIоих. Dr------ j--- t- p----.
Джэхашъор шIои. Dy------- ё---- e p----.
Шыкъухэр шIоих. En-- j--- t- p-----.
   
Хэта шъхьангъупчъэхэр зытхьакIрэр? Ku-- i l-- d-------?
Хэта сапэхэр атезыхрэр? Ku-- e m--- p-------?
Хэта шыкъухэр зытхьакIрэр? Ku-- i l-- e---?