адыгабзэ » албаныбз   УпчIэ къэтыныр 1


62 [тiокiищрэ тiурэ]

УпчIэ къэтыныр 1

-

62 [gjashtёdhjetёedy]

Bёj pyetje 1

62 [тIокIищрэ тIурэ]

УпчIэ къэтыныр 1

-

62 [gjashtёdhjetёedy]

Bёj pyetje 1

Click to see the text:   
адыгабзэShqip
ЗэгъэшIэн mё--j
КIэлэеджакIомэ ба зэрагъашIэрэр? A m------ s---- n-------?
Хьау, зэрагъашIэрэр макIэ. Jo- m------ p--.
   
упчIэн py-s
КIэлэегъаджэм бэрэ упчIэ ешъота? A e p----- s----- m-------?
Хьау, сэ ащ (хъулъфыгъ) бэрэ сеупчIырэп. Jo- n-- e p--- s-----.
   
Джэуап тын pё-------m
Хъущтмэ, джэуап къысэт. Pё---------- j- l----.
Джэуап къэсэты. Un- p---------.
   
Iоф шIэн / лэжьэн pu--j
Джыдэдэм ащ (хъулфыгъ) Iоф ешIа? A p- p---- a- t---?
Ары, джыдэдэм ащ (хъулфыгъ) Iоф ешIэ. Po- a- p- p----.
   
къэкIон vij
ШъукъэкIуа? A v---?
Ары, джыдэдэм тыкъэкIощт. Po- p- v---- t---.
   
псэун ba--j
Узыщыпсэурэр Берлина? A b----- n- B-----?
Ары, сызыщыпсэурэр Берлин. Po- u-- b---- n- B-----.