адыгабзэ » шведыбз   Таксиим


38 [щэкiырэ ирэ]

Таксиим

-

38 [trettioåtta]

I taxin

38 [щэкIырэ ирэ]

Таксиим

-

38 [trettioåtta]

I taxin

Click to see the text:   
адыгабзэsvenska
Таксиим къысфедж, хъущтмэ. Va- s---- o-- r--- e---- e- t---.
Вокзалым нэс тхьапш тефэщтыр? Va- k----- d-- t--- s--------?
Аэропортым нэс тхьапш тефэщтыр? Va- k----- d-- t--- f----------?
   
ЗанкIэу, хъущтмэ. Ra-- f---- t---.
Мыщ дэжьым джабгъумкIэ, хъущтмэ. Sv--- t--- h---- h--- t---.
Модэ мо къуапэм дэжь, хъущтмэ, сэмэгумкIэ. Sv--- t--- v------ v-- h------ t---.
   
Сэ сэгузажъо. Ja- h-- b------.
Сэ уахътэ сиI. Ja- h-- t--.
Хъущтмэ, нахь жъажъэу кIо. Va- s---- o-- k-- l----------.
   
Мыщ дэжьым къыщыуцу, хъущтмэ. St---- h--- t---.
ТIэкIурэ къысаж, хъущтмэ. Va- s---- o-- v---- e-- ö--------.
ПсынкIэу къэзгъэзэжьыщт. Ja- ä- s---- t-------.
   
Счётыр къысфитхыкI, хъущтмэ. Ge m-- e-- k------ t---.
Жъгъэй сиIэп. Ja- h-- i--- s--------.
Тэрэз, къелыжьрэр о къызыфэгъэнэжь. De- ä- j--- s-- b----- v-----.
   
Мы адресым сыщ. Kö- m-- t--- d-- h-- a-------.
СихьакIэщ сынэгъэсыжь. Kö- m-- t--- m--- h-----.
ТыгъэзегъэупIэм сыщ. Kö- m-- t--- s-------.