адыгабзэ » шведыбз   Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр


5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

5 [fem]

Länder och språk

5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

5 [fem]

Länder och språk

Click to see the text:   
адыгабзэsvenska
Джон Лондон щыщ. Jo-- ä- f--- L-----.
Лондон Инджылызым щыI. Lo---- l----- i S-------------.
Ар (хъулъфыгъ) инджылызыбзэкIэ мэгущыIэ. Ha- t---- e-------.
   
Марие Мадрид щыщ. Ma--- ä- f--- M-----.
Мадрид Испанием щыI. Ma---- l----- i S------.
Ар (бзылъфыгъ) испаныбзэкIэ мэгущыIэ. Ho- t---- s------.
   
Пётррэ Мартэрэ Берлин щыщых. Pe--- o-- M----- ä- f--- B-----.
Берлин Германием щыI. Be---- l----- i T-------.
ШъуитIо нэмыцыбзэкIэ шъогущыIа? Ta--- n- t---- b--- t--?
   
Лондон къэлэ шъхьаI. Lo---- ä- e- h--------.
Мадриди Берлини ахэри къэлэ шъхьаIэх. Ma---- o-- B----- ä- o---- h----------.
КъэлэшъхьаIэхэр иных ыкIи бырсырых. Hu----------- ä- s---- o-- b-------.
   
Франциер Европэм щыI. Fr------- l----- i E-----.
Мысыр Африкэм щыI. Eg----- l----- i A-----.
Япониер Азием щыI. Ja--- l----- i A----.
   
Канадэр Темыр Америкэм щыI. Ka---- l----- i N----------.
Панамэр Гупчэ Америкэм щыI. Pa---- l----- i M------------.
Бразилиер Къыблэ Америкэм щыI. Br------- l----- i S---------.