адыгабзэ » шведыбз   Iэпкъ-лъэпкъхэр


58 [шъэныкъорэ ирэ]

Iэпкъ-лъэпкъхэр

-

+ 58 [femtioåtta]

+ Kroppsdelar

58 [шъэныкъорэ ирэ]

Iэпкъ-лъэпкъхэр

-

58 [femtioåtta]

Kroppsdelar

Click to see the text:   
адыгабзэsvenska
Сэ хъулъфыгъэ сурэт сэшIы. Ja- r---- e- m--. +
ЫпэрапшIэу шъхьэр. Fö--- h------. +
Хъулъфыгъэм пэIо убгъур щыгъ. Ma---- b-- e- h---. +
   
Ышъхьацхэр къэлъагъохэрэп. Hå--- s-- m-- i---. +
ТхьакIумэхэри къэлъагъохэрэп. Ör---- s-- m-- i--- h-----. +
ТхыцIэри къэлъагъорэп. Ry---- s-- m-- i--- h-----. +
   
Сэ нэхэмрэ жэмрэ сурэт сэшIы. Ja- r---- ö----- o-- m-----. +
Хъулъфыгъэр къэшъо ыкIи мэщхы. Ma---- d----- o-- s-------. +
Хъулъфыгъэм ыпэ кIыхьэ. Ma---- h-- e- l--- n---. +
   
Ащ (хъулъфыгъ) бэщ ыIыгъ. Ha- h-- e- k--- i h-----. +
Ащ (хъулъфыгъ) ыпшъэ пшъэдэлъ ещэкIыгъ. Ha- h-- o---- e- s--- r--- h-----. +
Джы кIымаф ыкIи чъыIэ. De- ä- v----- o-- d-- ä- k----. +
   
ЫIэхэр лъэшых. Ar----- ä- k-------. +
Ылъакъохэри лъэшых. Be--- ä- o---- k-------. +
Хъулъфыгъэр осым хэшIыкIыгъ. Ma---- ä- a- s--. +
   
Ащ (хъулъфыгъ) гъончэджи палътэуи щыгъэп.. Ha- h-- i--- b---- o-- i---- ö-------. +
Ау хъулъфыгъэр чъыIэ лIэрэп. Me- m----- f----- i---. +
Ар осылI. Ha- ä- e- s-------. +