адыгабзэ » шведыбз   Мыдэныгъэ 1


64 [тiокiищрэ плiырэ]

Мыдэныгъэ 1

-

64 [sextiofyra]

Negation 1

64 [тIокIищрэ плIырэ]

Мыдэныгъэ 1

-

64 [sextiofyra]

Negation 1

Click to see the text:   
адыгабзэsvenska
А гущыIэр къызгурыIорэп. Ja- f------ i--- o----.
А гущыIэухыгъэр къызгурыIорэп. Ja- f------ i--- m-------.
Ащ имэхьанэ къызгурыIорэп. Ja- f------ i--- b---------.
   
кIэлэегъадж (хъулъфыгъ) lä----n
КIэлэегъаджэм къыIорэр къыбгурэIуа? Fö----- n- l------?
Ары, дэгъоу къызгурэIо. Ja- j-- f------ h---- b--.
   
кIэлэегъадж (бзылъфыгъ) lä-------n
КIэлэегъаджэм къыIорэр къыбгурэIуа? Fö----- n- l---------?
Ары, дэгъоу къызгурэIо. Ja- j-- f------ h---- b--.
   
цIыфхэр fo-k
ЦIыфмэ къаIорэр къыбгурэIуа? Fö----- n- f---?
Хьау, ахэмэ къаIорэр икъоу къызгурыIорэп. Ne-- j-- f------ d-- i--- s- b--.
   
пшъэшъэгъу vä-----n
Пшъэшъэгъу уиIа? Ha- n- e- v------?
Ары, сиI. Ja- j-- h-- e-.
   
пшъашъэ / пхъу do----n
Пшъашъэ уиIа? Ha- n- e- d-----?
Хьау, пшъашъэ сиIэп. Ne-- j-- h-- i----.