адыгабзэ » шведыбз   Зыгорэм ишъхьаусыгъохэр къэгъэлъэгъон 2


76 [тiокiищрэ пшiыкiухырэ]

Зыгорэм ишъхьаусыгъохэр къэгъэлъэгъон 2

-

76 [sjuttiosex]

motivera något 2

76 [тIокIищрэ пшIыкIухырэ]

Зыгорэм ишъхьаусыгъохэр къэгъэлъэгъон 2

-

76 [sjuttiosex]

motivera något 2

Click to see the text:   
адыгабзэsvenska
Сыда укъызыкIэмыкIуагъэр? Va---- k-- d- i---?
Сыгъойщэягъ. Ja- v-- s---.
СыкъызыкIэмыкIогъагъэр сыгъойщэягъэшъ ары.. Ja- k-- i---- f-- j-- v-- s---.
   
Сыда ар (бзылъфыгъ) къызыкIэмыкIуагъэр? Va---- k-- h-- i---?
Ар пшъыгъагъэ. Ho- v-- t----.
Ар (бзылъфыгъ) къызыкIэмыкIуагъэр пшъыгъагъэшъ ары. Ho- k-- i---- f-- h-- v-- t----.
   
Сыда ар (хъулъфыгъ) къызыкIэмыкIуагъэр? Va---- k-- h-- i---?
Фэчэфыгъэп. Ha- h--- i---- l---.
Ар къызыкIэмыкIуагъэр къэкIонэу фэчэфыгъэпышъ ары. Ha- k-- i---- e------- h-- i--- h--- l---.
   
Сыда шъукъызыкIэмыкIуагъэр? Va---- k-- n- i---?
Тимашинэ къутэгъагъэ. Vå- b-- ä- t-----.
ТыкъызыкIэмыкIуагъэр тимашинэ къутэгъагъэшъ ары. Vi k-- i---- e------- v-- b-- ä- t-----.
   
Сыда цIыфхэр къызыкIэмыкIуагъэхэр? Va---- k-- i--- m----------?
МэшIокум къыщинагъэх. De m------ t----.
Ахэр къызыкIэмыкIуагъэхэр мэшIокум къыщинагъэхэшъ ары. De k-- i---- f-- d- m------ t----.
   
Сыда укъызыкIэмыкIуагъэр? Va---- k-- d- i---?
СыкъэкIонэу сыфитыгъэп. Ja- f--- i---.
Сэ сыкъызыкIэмыкIуагъэр сыфитыгъэпышъ ары. Ja- k-- i---- f-- a-- j-- i--- f---.